Logotip exterior façana Mercadona

Granada - Mercadona obri un nou supermercat al CC Nevada Shopping d'Armilla

30 de novembre de 2018
  • El nou supermercat d'Armilla, que respon al Nou Model de Botiga Eficient, disposa d'una plantilla de 57 treballadors amb treball estable i de qualitat.
  • La nova botiga presenta novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat ha suposat una inversió de 1,2 milions euros i en la seua construcció han participat 70 proveïdors, que han donat faena a més de 180 persones durant la fase d'obra.

Mercadona inaugura hui un nou supermercat a Armilla (Granada), concretament al CC Nevada Shopping. Este supermercat, que respon al Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona, reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra amb millores de les quals es beneficien tant els "Caps" (clients) com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Amb esta finalitat, este nou supermercat té novetats en totes les seccions. Per exemple, disposa de lineals específics de llet fresca i sucs refrigerats, un nou punt d'acabat per a la carn, una góndola central en la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer i una nova exposició en la pescateria per als productes de petxina, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb talladora de pa o pastisseria refrigerada entre les novetats, i una nova xarcuteria amb pernil a talls i envasat, entre altres novetats.

A més, el supermercat del CC Nevada disposa, entre altres millores, d'uns corredors més amplis, un nou model de carro de la compra i un nou model de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercat eficient disposa d'una superfície de sala de vendes de 2.096 metres quadrats i d'un disseny totalment renovat respecte a l'anterior model de botiga amb nous colors i materials, tant a l'entrada exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposta per espais diàfans amplis que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'esta nova botiga eficient de Mercadona han participat 70 proveïdors que han donat faena a 180 persones durant la fase d'obra.

Tecnologia i ergonomia per a les treballadores i treballadors de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, este nou supermercat inclou múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa Mercadona s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposa de zones comunes perquè els empleats disfruten de més major comoditat en els seus moments de descans, així com un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, esta Nova Botiga Eficient de Mercadona està completament connectada tecnològicament, per mitjà de la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives per als treballadors, amb els quals poder compartir informació des de qualsevol secció de la botiga; la qual cosa facilita l'autogestió de cada supermercat i agilita els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius, es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, cosa que facilita la presa de decisions i contribuïx a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos. 

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'àmbit mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, amb la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, que permet optimitzar els materials i la grossària de parets i sostres i amb noves caixes de congelat més eficients energèticament i respectuoses amb el medi ambient. A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons zones i moments del dia, per a una gestió energètica molt més eficient. 

L'horari d'obertura d'este supermercat és de dilluns a dissabte, de 10.00 a 22.00 hores. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili i la compra online a través de la pàgina web www.mercadona.es.

Amb esta nova obertura, els clients de Mercadona es beneficiaran de la seua coneguda política comercial SPB (Sempre Preus Baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix a garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients, amb independència de qui fabrique el producte, un assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2017, Mercadona havia invertit més de 480 milions d'euros tant per a la reforma com per a l'obertura de nous supermercats amb este nou Model de Botiga. Al tancament de 2018, per a la província de Granada, disposarà de l'obertura de 3 nous supermercats a Armilla, Motril i Granada, juntament amb les reformes executades a Chauchina, La Zubia, Loja i Granada i que han suposat una inversió de més de 12 milions d'euros. Esta aposta decidida per oferir el Nou Model de Botiga Eficient ha suposat en alguns casos el trasllat de la botiga a una nova ubicació dins del mateix municipi, com és el cas de la nova botiga a Granada ciutat situada a l'avinguda Juan Pablo II i que anteriorment estava a la Carretera de Jaén, o a la nova ubicació de la botiga d'avinguda Las Monjas de Motril, que es trasllada al Parc Comercial de Motril abans de final d'any.

Mercadona a Granada

La companyia va tancar 2017 amb 38 supermercats, una plantilla de 1.985 treballadors i va fer compres a la província per valor de 192 milions d'euros. Així mateix, la companyia manté el seu compromís amb el Banc d'Aliments de Granada i diferents menjadors socials repartits per tota la província.