L'impacte econòmic de Mercadona en 2021

Este és l'impacte econòmic de Mercadona en 2021

13 de maig de 2022
  • La companyia va fer en 2021 compres d'origen Espanya per valor de 21.000 milions d'euros.
  • L'impacte directe, indirecte i induït de Mercadona suposa el 2,09 % del producte interior brut (PIB) i més de 660.000 llocs de treball en tot el país.
  • La contribució tributària de Mercadona va ser en 2021 de 1.955 milions d'euros.

Mercadona i la seua cadena de muntatge, conformada per més de 3.000 proveïdors, genera un gran impacte en l'economia espanyola. Amb la seua activitat contribuïx a la creació d'ocupació i a la generació de riquesa, indústria i servicis, i repercutix en les zones en les quals estan presents.

Vídeo en espanyol

Principals xifres de l'impacte econòmic de Mercadona en 2021

Segons l'estudi fet per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), "L'impacte econòmic de Mercadona 2021", la companyia representa per a Espanya el 3,7 % de l'ocupació total, la qual cosa es traduïx en més de 660.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts. A més, la seua activitat representa el 2,09 % del PIB, és a dir, més de 25.000 milions d'euros d'aportació conjunta.

En 2021 la companyia va realitzar compres a Espanya per valor de 21.000 milions d'euros. I fruit de la seua activitat i de la generada de manera indirecta i induïda, s'ha aconseguit una aportació fiscal de 9.007 milions d'euros, la qual cosa suposa el 2 % de la recaptació total estimada de les administracions públiques espanyoles (incloses cotitzacions a la Seguretat Social).

Així mateix, la contribució tributària suportada i recaptada per Mercadona a les administracions públiques és de 1.955 milions d'euros, dels quals 931 milions corresponen a pagaments a la Seguretat Social, 197 milions a l'Impost de Societats, 685 milions a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF, i 142 al pagament de diversos impostos i taxes. La contribució generada a conseqüència de l'impacte indirecte i induït es quantifica en 5.353 i 1.699 milions d'euros respectivament.

Estes xifres són conseqüència del compromís i la implicació de Mercadona amb la societat. Fidel a això, la companyia promou un comportament ètic i responsable, basat en la transparència i la confiança.

Mercadona: un model d'empresa per al desenvolupament social

Per a Mercadona, contribuir al desenvolupament social dels entorns en els quals té presència és una obligació i una responsabilitat per a crear valor compartit i impulsar una activitat sostenible i vertebradora en tots els seus processos.

En este context, la companyia és firmant del Pacte Mundial des de 2011, iniciativa a través de la qual l'Organització de Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En el marc d'este model de negoci, treballa diàriament per a oferir respostes a les necessitats plantejades per als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els quals influïx més l'impacte de la seua activitat. Ho fa per mitjà del lideratge, impulsant accions i iniciatives socialment responsables.