El ratio de éxito de los nuevos productos innovadores

El ràtio d'èxit dels nous productes innovadors per Mercadona i els seus interproveïdors és del 82% enfront del 24% del sector

21 de novembre de 2016
  • "El valor de la Innovació Conjunta", estudi realitzat pel Institut Cerdà sobre un model de coinnovació sostingut i reeixit de Mercadona amb els clients i els fabricants, posa de rellevància el poder de la col·laboració per a disposar d'un creixement diferencial sostingut en el pilar de la innovació.
  • L'esforç en innovació és 7 vegades superior al del sector, amb un 96% de participació d'aquestes empreses enfront del 13% de les empreses espanyoles en general
  • De 2012 a 2015, els 90 fabricants interproveïdors analitzats han invertit 377,6 M€ en el llançament de 580 nous productes i en la reenginyeria de 300 nous processos.

Els fabricants interproveïdors de Mercadona destinen més recursos a impulsar la I+D+i que la mitjana del sector d'alimentació i begudes, segons l'estudi  “El valor de la Innovació Conjunta” realitzat pel Institut Cerdà.

Després de l'anàlisi de les capacitats d'innovació de 90 dels més de 125 fabricants interproveïdors de la companyia, l'estudi assenyala que el ràtio d'èxit dels nous productes llançats per Mercadona i els interproveïdors és del 82% enfront del 24% del sector, segons les últimes dades disponibles (Nielsen 2013).

En aquest sentit, l'estudi també indica que el personal dedicat a R+D s'ha incrementat un 80% de 2012 a 2015, fins a representar el 2,84% de la plantilla mitjana, xifra que suposa el doble del sector d'Alimentació i Begudes, estimat per l'INE en l'1,09%. En total, els interproveïdors de Mercadona han destinat 1.094 persones (investigadors, tècnics, etc.) a desenvolupar més de 350 línies de R+D.

Així mateix, durant el període analitzat (2012-2015) els interproveïdors de Mercadona participants en l'estudi van invertir 377,5 M€ en innovació (85,5 M€ en nous productes i 292 M€ en nous processos). A més d'açò, van registrar 27 patents (88% de producte i 12% de processos) i 51 marques. De fet, l'aposta per la innovació d'aquestes empreses és 7 vegades superior a la del sector, amb un 96% de participació de les mateixes enfront del 13% de les empreses espanyoles en general.

En aquest sentit, l'informe destaca que l'aposta per la innovació es complementa amb un alt nivell d'inversió en infraestructures que ascendeix a 882 M€ entre 2012 i 2015, la qual cosa suposa una mitjana de 5,41 M€ invertits per instal·lació; el 83%, fruit del marc de relació amb Mercadona.

580 nous productes en 4 anys i un ràtio d'èxit del 82%

Entre 2012 i 2015, el 84% dels interproveïdors analitzats pel Institut Cerdà van realitzar innovacions de producte, amb una inversió en aquesta àrea de 85,5 M€, 21,4 M€ de mitjana a l'any. Aquesta inversió s'ha traduït en el llançament de 580 nous productes, dels quals el 42% no existien prèviament en el mercat, així mateix la resta d'esforços s'han centrat en la reformulació i millora contínua de productes ja existents. La tornada econòmica d'aquest esforç innovador ha sigut rellevant en la mesura en què l'impacte directe d'aquestes noves referències va ser només en 2015 de 725 M€, la qual cosa representa, de mitjana, el 13% de la xifra de negoci total dels interproveïdors analitzats.

La innovació en producte ha repercutit majoritàriament en millores substantives tant en qualitat com en seguretat alimentària, millores d'experiència d'ús per part del client, així com més de 100 innovacions relacionades amb el ecodiseny, entre unes altres. Aquest compromís amb la innovació s'ha traduït, paral·lelament, en un elevat ràtio d'èxit per part dels interproveïdors, com posa de manifest el fet que el 82% dels nous productes introduïts entre 2012 i 2014 encara romanguen en els lineals, enfront del 24% del sector.

A més, destaca que del total de llançaments, un 23% han sigut per iniciativa pròpia i la resta, un 77%, en col·laboració amb Mercadona a través dels centres de coinnovació i els suggeriments dels clients rebudes pel Servei d'Atenció al Client, entre uns altres.

El 82% dels productes llançats pels fabricants interproveïdors entre 2012 i 2014 segueixen en el mercat al cap d'un any, comparat amb una mitjana del 24% en el sector (Nielsen).

347 innovacions en processos per a reforçar l'eficiència

Segons arreplega l'Informe del Institut Cerdà, de 2012 a 2015, el 79% dels interproveïdors de Mercadona han realitzat 347 innovacions de procés (199 nous processos de fabricació, 40 millores en sistemes logístics i 108 millores en processos de suport, com a sistemes de gestió o tecnologies de control). La inversió destinada ha sigut de 292 M€ durant els 4 anys.

En aquesta línia, les categories més innovadores en processos han sigut Alimentació Fresca i Seca, encara que en l'àmbit logístic ha sigut molt rellevant la innovació impulsada en la categoria de Congelats.

D'acord amb l'estudi, la innovació en processos aporta múltiples avantatges entre les quals cal destacar una major eficiència i rendiment dels equips productius, així com l'alineament amb les normatives mediambientals, de salut i seguretat.

Valoració del Model de Coinnovació per part dels fabricants interproveïdors

Mercadona y el institut CerdàD'esquerra a dreta, Jose Carlos Díez, Economista, Juan Antonio Germán, Director General de Relacions Externes de Mercadona, Cristina Garmendia, Presidenta de la Fundació Cotec, Yolanda Cerdà, Gerent de Retail de l'Institut Cerdà, i Carlos Cabrera, President de l'Institut Cerdà; després de la presentació de l'estudi.    

Els interproveïdors analitzats consideren que el Model de Coinnovació facilita un marc d'estabilitat que permet centrar els esforços a millorar la gamma de productes existent i sorprendre al client amb nous productes. Així mateix, el model de col·laboració client-fabricador-distribuïdor, permet conèixer millor les necessitats del primer, la qual cosa es tradueix en un major grau d'èxit, així com en un nivell organitzatiu més eficient amb el qual es poden canalitzar les demandes i oportunitats del mercat de forma més àgil.

Segons Yolanda Cerdà, Gerent de Retail del Institut Cerdà, “l'anàlisi que hem realitzat posa de manifest el compromís que Mercadona i els seus inteproveïdors mantenen amb la innovació i acredita que el model de Mercadona proporciona un marc de col·laboració al llarg de la cadena de distribució que permet conèixer al màxim les necessitats del client final i evolucionar a les organitzacions adoptant una cultura de millora contínua”.

Juan Antonio Germán, director general de Relacions Externes de Mercadona, va voler agrair a la Fundació Cotec i a la seua presidenta, Cristina Garmendia, “l'oportunitat de presentar l'estudi “El valor de la Innovació Conjunta”, en aquest fòrum de l'excel·lència i la promoció de la innovació com a motor de desenvolupament. Aquest estudi posa de manifest la importància que per a innovar té la col·laboració entre totes les parts de la cadena; fabricants, distribuïdors i clients. Inspirar-nos amb el que els nostres ‘Caps’ (com cridem en Mercadona als nostres clients) ens diuen en els nostres centres de coinnovació i compartir aquest coneixement amb els fabricants interproveïdors, ens dóna un gran potencial innovador. El mercat és massa complex per a creure que una empresa per si sola pot dur a terme innovacions tan reeixides com les quals es relacionen en aquest estudi. Per açò en Mercadona creiem en el poder de la col·laboració, per a disposar d'un model innovador diferencial dirigit a sorprendre sempre als nostres ‘Caps’ i que sume a les capacitats innovadores ja existents en el nostre sector”.

A més, la presidenta de la Fundació Cotec, Cristina Garmendia, va definir a Mercadona com “un referent empresarial en molts àmbits, també en el de la innovació, una de les claus del seu èxit en el mercat”. Respecte a l'informe, Garmendia va agrair que la companyia compartirà “generosament” el seu model d'innovació per a servir d'inspiració a altres organitzacions. “És fonamental que els líders empresarials del nostre país assenyalen el camí de la innovació al conjunt de l'economia i de la societat”, va concloure la presidenta de la Fundació Cotec.

Així mateix, l'economista José Carlos Díez ha destacat l'efecte tractor que per a l'economia tenen els Interproveïdors i Mercadona, “factor que s'ha vist palés en aquest estudi, on la innovació, tangible en productes que els consumidors posen en la seua cistella de la compra de cada dia, és molt important per a la reindustrialització i millora de la productivitat del nostre sector industrial”.

 

 

Valoració del Model de Coinnovació per part dels fabricants interproveïdors

Treballadors Dedicats R+D

Ràtio Èxit Innovació Producte

Interproveïdors Mercadona 2012-2015

Opinions dels interproveïdors de Mercadona