Mercadona obri hui el seu segon supermercat a Ceuta

Ceuta - Mercadona obri el seu segon supermercat a la ciutat

21 de desembre de 2018
  • La nova botiga disposa d'una plantilla de 89 treballadors i suposa la creació de 46 nous llocs de treball estables i de qualitat.
  • Esta nova botiga eficient presenta novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència total de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat ha suposat una inversió de 9,1 milions i en la seua construcció han participat 40 proveïdors, que han donat faena a més de 427 persones durant la fase d'obra.

Mercadona obri hui el seu segon supermercat a Ceuta, concretament a l'avinguda d'Espanya. La nova botiga disposa d'una plantilla de 89 persones, de les quals 43 provenen del supermercat de La Almadrava, on han rebut formació des de la seua obertura el passat 13 de setembre, i 46 són de nova creació.

La nova obertura a Ceuta porta Mercadona a disposar d'una plantilla de 177 persones amb treball estable i de qualitat a la Ciutat Autònoma. Este supermercat, que obri amb el Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona i que reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra dels seus clients, presenta millores de les quals es beneficien tant "Els Caps” (clients), com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Per a dur-ho terme, este nou supermercat presenta novetats en totes les seccions. Per exemple, disposa de lineals específics de llet fresca i sucs refrigerats, un nou punt d'acabat per a la carn, una góndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer, una nova exposició en la pescateria per als productes de petxina, així com una nova secció de forn amb màquina per a tallar el pa i pastisseria refrigerada entre les novetats, o una nova xarcuteria amb pernil tallat i envasat.

A més, el segon supermercat de Mercadona a Ceuta disposa, entre altres millores, d'una nova entrada amb doble envidrat que evita corrents d'aire, uns corredors més amplis, i un nou model de carro de la compra i un nou model de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercat eficient té una superfície de sala de vendes de 2.085 metres quadrats i té un disseny totalment renovat respecte a l'anterior model de botiga amb nous colors i materials, tant en la façana exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposta per amplis espais diàfans que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'esta nova botiga eficient de Mercadona han participat 40 proveïdors que han donat faena a 427 persones durant la fase d'obra.

Tecnologia i ergonomia per als treballadors i treballadores de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, este nou supermercat inclou múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa Mercadona s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposa de zones comunes perquè els empleats disfruten de més comoditat en els moments de descans, així com un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, esta Nova Botiga Eficient de Mercadona està completament connectada tecnològicament, per mitjà de la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives per als treballadors, amb els quals poder compartir informació des de qualsevol secció de la botiga; la qual cosa facilita l'autogestió de cada supermercat i agilita els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius, es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, cosa que facilita la presa de decisions i contribuïx a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos. 

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'àmbit mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, gràcies a la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, i s'han optimitzat els materials i el grossor de les parets i els sostres, i amb nous congeladors més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons zones i moments del dia, per a una gestió energètica molt més eficient. 

L'horari d'obertura d'este supermercat és de dilluns a dissabte, de 09.00 a 21.30 hores, i disposa d'un aparcament de 136 places per a facilitar l'acte de compra a tots els clients que es desplacen en vehicle privat. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili.

Amb esta nova obertura, els clients de Mercadona es beneficiaran de la seua coneguda política comercial SPB (sempre preus baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix en el fet de garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients, amb independència de qui fabrique el producte, un assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2017, Mercadona havia invertit més de 480 milions d'euros, tant per a la reforma com l'obertura de nous supermercats amb este nou model de botiga.