Mercadona promueve una gestión responsable en línea con su decisión de contribuir a proteger y preservar el planeta.

Crecemento
sostible e compartido

Mercadona promove unha xestión responsable en liña coa súa decisión de contribuír a protexer e preservar o planeta

2.170 M€

contribución tributaria 

(+11 %)

684.211

postos de traballo

(3,59 % do emprego total en España) 

2,05 %

do PIB en España

(27.246 M€ achega conxunta) 

Compromisos medioambientais

Mercadona mantén un profundo compromiso co coidado e coa protección do medio ambiente e persegue, en todo momento, realizar a súa actividade co mínimo impacto posible.  

40 M€

de investimento en protección do medio ambiente

-38,4 %

de emisións entre 2015-2022 

80 %

taxa de reciclaxe sobre os residuos xerados 

2.059

puntos de recarga para vehículos eléctricos 


Un modelo social e responsable

O Plan de Acción Social de Mercadona impulsa o crecemento compartido, xera proxectos solidarios e crea riqueza conxunta. Un proxecto co obxectivo de crecer xunto á sociedade e construír unha empresa que esta queira que exista e sinta orgullo dela.

25.100

toneladas doadas 

+22 %

respecto a 2021 

+550

entitats 

1,5 M€

en Tarxetas Sociedade para refuxiados de Ucraína 


Compromisos cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Compromisos cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Dende 2011, Mercadona é asinante do Pacto Mundial, iniciativa mediante a cal a Organización das Nacións Unidas promove os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). 

A compañía traballa de forma constante para dar resposta a aqueles obxectivos nos que máis inflúe o impacto da súa actividade, impulsando accións medioambientais, sociais e de goberno responsables e que impacten positivamente nos ámbitos nos que ten presenza. 

Fai clic en calquera obxectivo para coñecer as accións que Mercadona ten en curso.