Detalle carteis Estratexia 6.25 Mercadona

Mercadona reduce o consumo enerxético en 39,7 millóns kWh en 2019 e 2020

07 de xuño de 2021
  • Durante 2019 e 2020 reduciu o seu consumo eléctrico en 39,7 millóns kWh, instalou máis de 1.400 paneis solares e pechou o ano cun total de 1.020 “Tendas 8”, que reducen ata nun 40 % o consumo enerxético respecto a un supermercado convencional.
  • En 2020 adheriuse á iniciativa internacional Lean&Green, impulsada pola AECOC, e elabora un Plan de Redución de Emisións co que poderá certificar unha diminución do 20 % das súas emisións loxísticas entre 2015 e 2019.
  • Tras introducir en 2019 e 2020 importantes melloras, reavaliar os seus procesos e poñer en marcha novas estratexias verdes e sostibles.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, seguiu avanzando durante 2019 e 2020 no seu Sistema de Xestión Ambiental para Seguir coidando o Planeta. Durante estes anos, e tras reavaliar os seus procesos e poñer en marcha novas medidas de sostibilidade, a compañía reforzou o seu compromiso co respecto ao medio ambiente, o que supuxo un investimento de máis de 90 millóns de euros nestes dous anos. Como parte do seu Modelo de Xestión responsable, Mercadona asociouse hai máis dunha década á Rede Española do Pacto Mundial das Nacións Unidas, formando parte, xunto a unha vintena de organizacións, de grupos de traballo que promoven os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) na industria agroalimentaria, coa publicación dunha Guía de Boas Prácticas para o sector.

O Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona basea as súas actuacións na premisa fundamental de producir máis con menos recursos, para o cal identifica os impactos ambientais xerados pola súa actividade e define obxectivos e estratexias para reducilos en catro áreas principais: loxística sostible, eficiencia enerxética, produción e consumo sostibles e redución e xestión de residuos.

Loxística sostible

A compañía seguiu revisando a súa loxística e introducindo melloras que, no seu conxunto, permitiron optimizar estes procesos para facelos cada vez máis sostibles. Para iso, incorporou solucións como, por exemplo, o uso de combustibles menos contaminantes, melloras nos equipos refrixerantes dos vehículos, renovación da frota por estándares de motor máis avanzados e eficientes e reparticións de última milla en núcleos urbanos realizadas por camións coas normas de control de emisións máis restritivas do mercado. Ademais, seguiu impulsando a súa Estratexia do Oito, con diversas iniciativas combinadas que permiten mellorar o comportamento ambiental da súa frota, tales como a aposta polas “Compras sobre Peiraos”, que reducen a pegada de carbono; a aplicación da “Loxística Inversa”, para optimizar os traxectos de retorno; ou o apoio ao ecodeseño de envases e embalaxes, que optimiza o espazo de carga e evita “transportar aire”.

Grazas a todo iso, e ao esforzo constante do seu departamento de loxística e dos Provedores Totaler cos que colabora, no momento do peche de 2020 a compañía certificou importantes avances, tal e como reflicten estes datos: o 99 % da súa frota responde ao estándar Euro VI, dispón de 103 camións propulsados a gas natural (GNL e GNC), realiza loxística silenciosa en horas val nun total de 777 tendas e alcanzou unha taxa de enchido de camións do 85 %, a pesar da complexidade dos cambios loxísticos ocasionados pola pandemia.

Para impulsar aínda máis o seu compromiso constante coa redución do impacto da súa actividade no medio ambiente, en 2020 a compañía adheriuse ademais á iniciativa internacional Lean&Green, impulsada en España pola AECOC. Como consecuencia diso, está traballando nun Plan de Acción para a Redución de Emisións co que poderá certificar unha redución inicial do 20 % das súas emisións loxísticas entre 2015 e 2019, á que sumará un 10 % adicional en 2023.

Eficiencia Enerxética

Mercadona tamén introduciu importantes melloras no ámbito da eficiencia enerxética, segundo dos eixes do seu Sistema de Xestión Ambiental. Concretamente, puxo en marcha un proxecto de medición exhaustiva, e en tempo real, dos consumos enerxéticos de cada tenda, e está igualmente apostando pola instalación de placas fotovoltaicas como fonte de enerxía renovable e de redución de emisións. A este respecto, a compañía instalou en 2020 máis de 1.400 paneis solares distribuídos en 8 centros entre España e Portugal, iniciativa que lle permite aforrar, en cada un destes centros, un 15 % de electricidade; e conta cun total de 9.000 paneis solares activos, o equivalente a máis de 600 kWp en placas fotovoltaicas.

Ademais, a compañía seguiu avanzando durante 2019 e 2020 na súa aposta polas tendas ecoeficientes por medio da adaptación da súa rede de supermercados ao Novo Modelo de Tenda Ecoeficiente ou “Tenda 8”. Este esforzo permitiulle cerrar o ano 2020 cun total de 1020 “Tendas 8”, que implican unha redución do 40 % do consumo enerxético respecto a unha tenda convencional.

Grazas a todo iso, Mercadona, un ano máis, reduciu o seu consumo eléctrico durante 2019 e 2020 en 39,7 millóns de kWh, cunhas taxas de consumo por m3 de mercadoría que chega á tenda de 57,6 e 58,5 kWh en 2020 e 2019, respectivamente, fronte aos 61,5 kWh de, por exemplo, 2017. Pero, ademais, seguiu traballando noutras iniciativas verdes, como a instalación de 1.433 puntos de recarga para vehículos eléctricos nos seus aparcadoiros, ou na prevención e no control de fugas de gases refrixerantes, con melloras moi relevantes na evolución das emisións ocasionadas polas devanditas fugas, que pasaron do 14,3 % de 2017 ao 6,93 % e 5,61 % de 2019 e 2020, respectivamente.

Xestión de Residuos e redución do plástico: a Estratexia 6.25

Mercadona, consciente das oportunidades que se derivan da boa xestión dos residuos, e da incidencia que iso ten na sostibilidade do planeta, dende hai anos centra todos os seus esforzos na redución e nos piares da economía circular como principal estratexia.

Para iso, ademais de reforzar os seus sistemas xa consolidados de reutilización e reciclaxe de envases comerciais, en 2020 puxo en marcha a chamada Estratexia 6.25, que conta con seis accións para reducir o uso de plástico e a xestión responsable do seu residuo para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico nos seus envases, que todos os envases de plástico sexan reciclables e reciclar todo o seu residuo plástico.

Con este obxectivo, a compañía xa eliminou as bolsas de plástico dun só uso en todas as súas seccións, así como os desbotables de plástico dun só uso, que substituíu por útiles sostibles. Nos próximos cinco anos a compañía reducirá, coa colaboración dos seus provedores, o plástico nos envases de marca propia e proporcionará información aos “Xefes” (clientes) sobre reciclaxe para impulsar e facilitar a separación de residuos tanto nas tendas como nos seus fogares. Estas medidas permitiron reciclar, só en 2020, ata 3.000 toneladas de plástico para elaborar bolsas reutilizables, ou lograr un aforro de máis de 180.000 toneladas ao ano de materiais dun só uso.

Mercadona investirá 140 millóns de euros ata 2025 na execución da Estratexia 6.25 e na consecución de todos os compromisos que implica; ademais de transformar en Tenda 6.25 todos os centros da cadea en 2021.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Comprometidos co ámbito e coa produción sostible: 17.000 t de produtos doadas e certificados en sostibilidade e benestar animal

Ademais de todo iso, e dentro da redución do desperdicio como estratexia, tamén se inclúen outras iniciativas, como a doazón de produtos aptos para o consumo, iniciativa que en 2020 permitiu a Mercadona colaborar con máis de 290 comedores sociais e ata 60 bancos de alimentos, aos que doou, no seu conxunto, un total de 17.000 toneladas de produtos tanto en España como en Portugal.

Paralelamente, a compañía seguiu reforzando os seus vínculos coa sociedade por medio da posta en marcha doutros proxectos que fomentan un modelo de produción e consumo máis sostible. Tal é o caso, por exemplo, da creación da Cátedra Mercadona de Economía Circular coa UPF-BSM; ou das políticas de benestar animal que impulsa. Neste sentido, destaca a adhesión dos provedores ao Plan Nacional fronte á Resistencia aos Antibióticos, así como as diferentes certificacións coas que contan, como por exemplo no caso dos seus provedores de acuicultura, que están na súa totalidade certificados en boas prácticas de sostibilidade e benestar animal; ou dos de agricultura, o 100 % adheridos a Global GAP, norma voluntaria para asegurar a inocuidade alimentaria e a sostibilidade en explotacións agrícolas.

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, integra o seu Plan de Responsabilidade Social no día a día da súa actividade, atendendo ao compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Máis información na sección web ‘Coidemos o Planeta’ e na Memoria Medioambiental Mercadona 2019-2020 acabada de publicar.