Simulación Economía Circular Logifruit para Mercadona

Mercadona consolida o seu modelo de loxística sostible tras 25 anos de relación con Logifruit

19 de febreiro de 2021
  • A reutilización dos envases permite evitar 180.000 T/ano de materiais dun só uso, e evita 96.710 traxectos de camión ao ano.
  • Estas caixas reutilizables permiten máis de 120 usos, son reparables e 100 % reciclables, o que beneficia a todos os elos da rede de subministración: produtor, distribuidor e punto de venda.
  • No marco das súas políticas de Economía Circular para producir máis con menos recursos naturais.

Mercadona consolida o seu modelo de Loxística sostible tras 25 anos de relación con Logifruit, provedor totaler de loxística e pioneiro en introducir o palé de plástico hixienizable, reutilizable e reciclable, así como a caixa pregable para a distribución alimentaria en España. Grazas á súa aposta pola constante optimización dos recursos, a compañía logrou importantes melloras loxísticas. Un bo exemplo é a conversión de caixas ríxidas en caixas pregables que achegou beneficios en toda a rede de subministración, no espazo ocupado por unha caixa ríxida agora transpórtanse tres pregables. Isto supuxo unha diminución de 96.710 traxectos de camión, menor consumo de combustible e de emisións de CO2 á atmosfera.

Fundada en 1996, Logifruit iniciou nese mesmo ano a súa relación con Mercadona dando servizo aos seus provedores de froitas e verduras. Dende esa data, traballa seguindo as premisas da política de economía circular promovida pola UE (Redución, Reutilización, Reparación e Reciclaxe do envase ao final da súa vida útil), facendo un uso eficiente dos recursos e favorecendo que os materiais permanezan no ciclo produtivo o maior tempo posible.

O deseño e os materiais utilizados permiten que palés e caixas completen múltiples circuítos, dende o produtor primario ata a tenda. A súa limpeza, fácil reparación e reciclabilidade - son deseños modulares-, converten a Logifruit nun modelo de economía circular. Cada caixa ou palé, tras cada ciclo de uso, volve ao almacén e entra nun proceso automatizado de limpeza e desinfección que garante a seguridade e hixiene. En poucos minutos están listos para ser utilizados de novo.

Este sistema de traballo eficiente e sostible persegue o pleno aproveitamento das materias primas e alcanzar o residuo cero. Grazas a estes envases reutilizables é posible o aforro de máis de 180.000 toneladas ao ano de materiais dun só uso.

Simulación Economía Circular Logifruit para MercadonaLogifruit centra a súa actividade no lavado, desinfección, clasificación, almacenamento e alugueiro de envases reutilizables de plástico.

Os Provedores Totaler de Mercadona tamén desenvolven as súas propias estratexias neste sentido. Nos últimos anos, levaron a cabo máis de 300 medidas cun aforro total de 2.500 toneladas de material de envase, segundo datos do Plan Empresarial de Prevención de Ecoembes.

Así, por exemplo, en termos de custos, o modelo de reutilización elimina considerablemente os investimentos realizados na fabricación dun maior número de envases e reduce o custo nas partidas de xestión, control e produción da cadea de subministración ao tempo que permite alcanzar prezos máis competitivos derivados das economías de escala. Pola súa parte, en termos de envase, propíciase a estandarización e refórzase a hixiene incidindo especialmente na Seguridade Alimentaria. Tamén se obteñen vantaxes na manipulación, pois redúcese o espazo nos almacéns grazas a unha mellor xestión do stock, e refórzase a seguridade do proceso de retirada de envases baleiros.

A colaboración entre Mercadona e Logifruit, ademais, incrementa a seguridade, a eficiencia e a axilidade no transporte da mercancía; optimiza a repartición de rutas; mellora o fluxo de produtos ata o lineal; optimiza o volume de entrega a provedores e reforza a trazabilidade.

Instalacións con maquinaria de última xeración LogifruitUnha das 13 plataformas sostibles das que dispón Logifruit en España, que suman máis de 200.000 metros cadrados en instalacións con maquinaria de última xeración.

O sistema funciona tamén grazas á loxística inversa e á denominada Estratexia do Oito, cuxo obxectivo é non transportar “aire”, é dicir, que os camións nunca viaxen baleiros, así son necesarias menos viaxes cun menor impacto no ámbito. A dinámica é áxil e eficaz: os camións levan os envases usados ao bloque, onde se revisan e se reparan cando é necesario, enviando a peza substituída para reciclar. En poucos minutos os envases volven estar listos -limpos, hixienizados e paletizados- para volver ao provedor e de novo ás tendas. É un exemplo claro de economía circular, no que os materiais se manteñen no ciclo produtivo o maior tempo posible.

Segundo Margarita Muñoz, directora de Responsabilidade Social de Mercadona, “dende hai tempo vimos apostando por un modelo de loxística sostible, que contribúa a reducir o impacto ambiental da nosa actividade. Tras todos estes anos de colaboración con Logifruit na posta en marcha destes envases seguindo os principios da Economía Circular e a eficiencia, cada vez estamos máis convencidos da necesidade de seguir coidando o planeta e de impulsar iniciativas e modelos sostibles como o de Logifruit, que ademais garante a seguridade alimentaria dos envases, a ergonomía e a eficiencia no transporte”.

En 2019 Mercadona destinou máis de 40 millóns de euros en protección ao medio ambiente e vai continuar traballando de forma activa introducindo melloras e destinando esforzos para minimizar o impacto da súa actividade. Consciente de que queda moito por mellorar e cos principios da Economía Circular como base, a compañía continúa avanzando na súa brutal transformación e destinará máis 140 millóns de euros ata 2025 para reducir o plástico e xestionar os seus residuos a través da súa Estratexia 6.25.

Mercadona e Logifruit 25 anos de relación

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 290 comedores sociais, 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de toda España e Portugal, aos que doa diariamente e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan. De feito, en 2020 a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 17.000 toneladas de alimentos, 15.800 en España e 1.200 en Portugal, cantidades que se foron incrementado dende que a compañía tomou a decisión de reforzar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que viña colaborando habitualmente. Igualmente, Mercadona colabora estreitamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da Economía Circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico. Nese sentido, destaca que Mercadona, xunto aos seus Provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases sexan reciclables, e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Pensando na mobilidade sostible do “Xefe” (cliente), a empresa dispón xa de 1.350 prazas de aparcadoiro con puntos de recarga para vehículos eléctricos situadas nos aparcadoiros de máis de 500 tendas. Mercadona comezou a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en 2017, coa implantación do Novo Modelo de Tenda Eficiente, e prevé seguir aumentando esta cifra ao longo de 2021.

Mercadona é socia dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Logo EActiVate