Att cliente

Emprego

Condicións Laborais dos nosos Traballadores

Aplicamos un modelo de Recursos Humanos recoñecido por ofrecer empregos estables e de calidade (formación, promoción, bos salarios). Os nosos feitos co traballador están asinados no convenio cos sindicatos: información    

O traballador é moi importante. Para ofrecerlles un excelente servizo aos nosos clientes os traballadores teñen que estar satisfeitos. Un dos nosos obxectivos é dispoñer dun cadro de persoal satisfeito e motivado. Estamos moi orgullosos d@s nos@s traballador@s

A Organización Internacional do Traballo das Nacións Unidas recoñeceu as condicións laborais de Mercadona:  http://www.noticiasmercadona.es/condiciones-laborales-mercadona-reconocidas-naciones-unidas/