Att cliente

Produtos e servizos

Apoio ao Sector Lácteo

A nosa aposta é seguir desenvolvendo o proxecto da Cadea Agroalimentaria Sostible, que no sector lácteo implica un traballo conxunto cos nosos Interprovedores, provedores especialistas e os nosos gandeiros.

Son máis de 3.100 gandeiros españois cos que traballamos con relacións baseadas na estabilidade, na garantía de compra e na mellora continua da eficiencia en todos os elos da cadea.

Estudo sobre a orixe española do Leite Hacendado: goo.gl/C1QV9y