Juan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona

Mercadona incrementa o seu investimento un 46%, ata os 2.200 millóns, e factura 25.500 millóns, un 5% máis

10 de marzo de 2020

Avanza no seu “plan de transformación” para impulsar un modelo de empresa máis dixital, máis produtiva, máis responsable socialmente, máis sostible e consciente da súa responsabilidade en contribuír a mellorar o ámbito social e económico.

 

  • O pasado 2 de xullo, Mercadona alcanzou un fito histórico coa apertura do seu primeiro supermercado en Portugal, ao que se uniron 9 tendas máis, o que permitiu concluír o ano con 10 supermercados, 900 persoas e máis de 300 provedores portugueses, tras investir 150 millóns de euros en 2019.
  • Mercadona finalizou o pasado ano cun cadro de persoal de 90.000 persoas con contrato fixo, tras crear 4.200 novos postos de traballo estables e de calidade, 600 deles en Portugal; unha rede de 1.636 supermercados e un total de 1.400 Provedores Totaler especialistas.
  • Un ano máis seguiu impulsando o crecemento compartido e distribuíu o beneficio total xerado en 2019 da seguinte forma: 340 millóns de euros entre as traballadoras e os traballadores en concepto de prima por obxectivos; 282 millóns para a Sociedade en concepto de impostos, cun tipo impositivo efectivo no imposto de sociedades do 18%; 493 millóns reinvestidos na empresa como recursos propios; e 130 millóns entre os seus nove accionistas vía dividendos. Todo iso elevou o beneficio neto da compañía ata os 623 millóns, un 5% máis que o exercicio anterior.
  • En 2019, Juan Roig e Hortensia Herrero procederon, como levan facendo unha década, a reinvestir e compartir coa sociedade unha parte importante dos dividendos que reciben no seu patrimonio persoal. Concretamente, 50 millóns, a través do Proxecto Legado nas súas diferentes iniciativas: Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club, L’Álqueria del Basket, Licampa 1617 (Valencia Arena) e Fundación Hortensia Herrero; e en 2020 teñen previsto compartir e investir outros 76 millóns.

Mercadona, empresa de supermercados físicos e de venda en liña, incrementou o seu investimento durante 2019 nun 46%, ata os 2.200 millóns de euros. Este esforzo investidor, realizado con cargo aos seus recursos propios, enmárcase no seu plan de transformación 2018-2023 para impulsar un modelo de empresa máis dixital, produtiva, responsable socialmente e sostible, implicada en promover a prosperidade compartida consciente da súa responsabilidade en contribuír a mellorar o ámbito social e económico.

En 2019, e grazas á súa determinación para sorprender os seus “Xefes”, como internamente Mercadona denomina os seus clientes, a compañía experimentou unha mellora en vendas consolidadas a superficie constante dun 5%, ata os 25.500 millóns de euros. E como consecuencia igualmente do seu compromiso coa satisfacción ao “Xefe”, con novos produtos e melloras constantes de servizo e calidade ao mellor prezo, a compañía experimentou un incremento de máis de 80 tíckets por tenda e día de media, o que representa un aumento acumulado en tres anos de 205 tíckets tenda día.

Durante estes doce meses, Mercadona tras abrir 46 supermercados, 10 deles en Portugal, e pechar 46 tendas que polas súas características non podían ser axustadas ao seu novo modelo máis eficiente e sostible, finalizou o ano con 1.636 supermercados. Igualmente mantivo o proceso de renovación da súa rede de supermercados e finalizou o ano con 800 supermercados do Novo Modelo de Tenda Eficiente (Tenda 8), tras reformar 351 tendas. Consciente das demandas dos seus clientes de produtos de proximidade e locais, que achegan maior frescura e calidade á oferta, continuou avanzando na renovación das súas seccións de frescos, coa estratexia de Frescos Global, agrupando en máis de 1.300 supermercados todas a melloras e innovacións das seccións de frescos.

Neste proceso de adaptación constante ás necesidades dos clientes enmárcanse os 319 supermercados coa nova sección "Listo para Comer" (“Pronto a Comer” en Portugal), que reforzou ademais a súa oferta con novos pratos locais e coa incorporación de bebidas frías e quentes. E tamén a nova zona habilitada con mesas e cadeiras que a compañía dispuxo dentro dalgunhas das súas tendas para que os “Xefes” poidan consumir produtos adquiridos no supermercado. Esta iniciativa foi unha grande oportunidade para que máis de 120 novos provedores especialistas se unan a este proxecto aberto porque, segundo Juan Roig, “para adaptarnos ás novas solucións, ofrecer pratos locais e garantir a calidade todos os días, imos necesitar máis provedores especialistas”.

Esa necesidade de especialización levou a Mercadona, durante 2019, a avanzar na súa evolución cara ao concepto Provedor Totaler iniciada o pasado ano, e a seguir construíndo un proxecto aberto e socialmente responsable que achega axilidade e coñecemento compartido. Ao finalizar o ano, a compañía colabora con 1.400 provedores Totaler, cuxa especialización lle permitiu á compañía ofrecer produtos nacidos da experiencia de coinnovación co cliente e cun reto irrenunciable: calidade, calidade, calidade e, sobre todo, calidade como clave diferencial da oferta.

Un fito histórico para Mercadona, a internacionalización

O pasado 2 de xullo de 2019 Mercadona alcanzou un novo fito na súa historia coa apertura do seu primeiro supermercado en Portugal, concretamente en Canidelo, Vila Nova de Gaia, distrito de Porto. Con esta inauguración, á que se uniron 9 tendas máis, as dúas últimas abertas no mes de decembro, situadas nos distritos de Porto, Braga e Aveiro, a compañía converteu en realidade o seu proceso de internacionalización, anunciado en 2016 e que se construíu durante estes tres anos grazas ao esforzo de 900 traballadoras e traballadores e de 300 provedores portugueses.

A súa colaboración diaria contribuíu a construír unha oferta para e co “Chefe” portugués e a alcanzar, neste primeiro ano, unha facturación total de máis de 32 millóns de euros. A iso hai que engadir o esforzo investidor da compañía para o desenvolvemento deste proxecto, de máis de 220 millóns de euros dende o seu inicio. Deste total, 150 millóns de euros investíronse durante 2019, cantidade que se destinou á apertura das novas tendas, á adquisición de novos terreos e á posta en marcha do bloque loxístico en Póvoa de Varzim, entre outros.

Transformación dixital, sostibilidade e venda en liña

A dixitalización da compañía foi outro dos retos importantes nos que traballou Mercadona en 2019. Cun investimento de máis de 160 millóns, a compañía finalizou a primeira fase iniciada en 2018 para dixitalizar os supermercados e facelos máis eficientes, produtivos e sostibles. O proceso de transformación dixital permitiu, igualmente, introducir melloras no acto de compra dos clientes, cunha maior axilidade e calidez; así como nos procesos de cobro e pedido das traballadoras e traballadores, actualmente con ferramentas máis intuitivas e produtivas. Así mesmo, coa incorporación de novas aplicacións e sistemas de monitorización das distintas máquinas e instalacións, reforzouse o desenvolvemento sostible da compañía por medio da redución e optimización do consumo eléctrico. A todo iso hai que sumar o investimento de máis de 44 millóns de euros do novo Centro de Procesamento de Datos (CPD) situado en Villadangos del Páramo (León).

Igualmente, e neste proceso constante de avance tecnolóxico, Mercadona investiu máis de 8 millóns de euros para poder poñer en marcha en xuño de 2019 a súa segunda “Colmea” en liña, un almacén no que se centraliza a preparación e distribución dos pedidos en liña en Barcelona (Polígono Zona Franca), dende onde se serven máis de 50 códigos postais. Esta segunda Colmea únese á situada no Polígono Vara de Quart (València), aberta en 2018. Cunha facturación conxunta de máis de 6 millóns de euros mensuais e un cadro de persoal de 540 persoas, a compañía valora de forma positiva como está evolucionando o modelo de venda en liña e iniciará o servizo en liña en Madrid durante o primeiro semestre de 2020. Para levar a cabo este necesario proxecto de transformación dixital, Mercadona iniciou un proceso de captación de talento, interno e externo, que continuará durante 2020 e que permitiu incorporar en 2019, 200 persoas ao departamento de informática, para rematar o ano cun equipo informático composto por 700 profesionais especializados.

Crecemento compartido, creación de emprego e igualdade

A persecución de todos os obxectivos permitiulle á compañía alcanzar as metas marcadas e elevar o seu beneficio neto en 2019 ata os 623 millóns de euros (un 5% máis que o exercicio anterior), froito do nivel de esforzo do conxunto de cantos forman parte do proxecto. Para recoñecer este traballo e implicación, e fiel ao seu principio de que “o éxito, se é compartido, sabe mellor”, Mercadona distribuíu un 27% do seu beneficio total xerado entre as traballadoras e os traballadores do cadro de persoal, concretamente 340 millóns de euros, en concepto de primas por obxectivos. Ademais diso, outro 23% do resultado, 282 millóns de euros (2 millóns de euros corresponden a Portugal), reinvestiuse á Sociedade en concepto de impostos, cun tipo impositivo efectivo no imposto de sociedades do 18%; mentres que un 40%, en total 493 millóns de euros, reinvestiuse na empresa como recursos propios, e o 10% restante, 130 millóns de euros, repartiuse entre os accionistas vía dividendos.

Como consecuencia deste crecemento, e para poder seguir impulsando o proceso de transformación iniciado, a compañía creou en 2019 un total de 4.200 novos postos de traballo fixo, 3.600 en España e 600 en Portugal, ata finalizar cun cadro de persoal de 90.000 persoas, 89.100 en España e 900 en Portugal. Así mesmo, seguiu impulsando medidas de carácter social, como reflicte o feito de que en 2019 un total de 2.284 persoas, pais e nais traballadoras, decidisen alongar 30 días os permisos por nacemento establecidos legalmente; e que 15.899 traballadoras e traballadores gozasen de xornadas reducidas. Neste mesmo ámbito, e dentro da súa política de igualdade, cabe destacar que en 2019 o 62% do cadro de persoal son mulleres; así como que o 47% dos postos directivos, un total de 1.877, están liderados por mulleres.

Comprometidos activamente co medio ambiente “dar o Si a coidar máis o Planeta”

Mercadona seguiu impulsando o seu modelo de negocio responsable e reforzou o seu compromiso coa defensa do medio ambiente a través da incorporación de medidas para producir de forma sostible e lograr un impacto medioambiental máis positivo, o que supuxo un esforzo investidor de 44 millóns de euros en 2019. A compañía, que aplica os principios da economía circular en multitude de procesos, é consciente de que aínda ten moito que mellorar para dar resposta ao que a Sociedade e os “Xefes” lle demandan. Por este motivo asume a responsabilidade de “dar o si a coidar máis o Planeta”. Un compromiso que todos os que formamos Mercadona asumimos individual e colectivamente da man dos nosos provedores e “Xefes”.

O sistema de xestión ambiental propio de Mercadona traballa activamente para adecuarse aos retos ambientais e sociais. A compañía está inmersa en varios proxectos que perseguen un obxectivo común: coidar cada día máis o ámbito. Mercadona está centrada en que os procesos internos da empresa sexan capaces de facer máis con menos impacto, así como en encontrar solucións que teñan en conta o factor ecolóxico. Os esforzos están centrados nunha loxística sostible, na eficiencia enerxética, na xestión de residuos e na redución do plástico.

En canto á loxística sostible, cuxo obxectivo é aumentar a eficiencia e sostibilidade da frota de transporte, implica utilizar combustibles que reduzan a contaminación e novas tecnoloxías para a xestión e planificación das rutas de abastecemento. A compañía mellorou significativamente a eficiencia enerxética grazas á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro, ao desenvolvemento do plan de substitución de gases refrixerantes en todas as súas instalacións e á adecuada xestión da auga. Ademais, estanse dedicando importantes esforzos á redución de plásticos e residuos. Neste sentido un primeiro obxectivo, xa alcanzado, foi eliminar por completo a bolsa de plástico dun só uso na liña de caixas, que foron substituídas por tres bolsas reutilizables e todas sostibles: a cesta de rafia, unha bolsa de papel reutilizable e reciclable, e unha bolsa de plástico reciclable e elaborada con plástico reciclado procedente dos procesos internos de Mercadona. Esta última acción permitiu darlle un novo uso a máis de 8.000 toneladas de plástico ao ano, e vén sumarse a outros movementos como a incorporación de plástico recuperado dos usos agrícolas na liña de útiles de limpeza do fogar Bosque Verde, que Mercadona puxo en marcha en colaboración co seu provedor, SP Berner, hai xa 10 anos.

Estas iniciativas enmárcanse nun ambicioso proxecto cuxo obxectivo é repensar a función que ten o plástico nos procesos tanto da cadea agroalimentaria como de Mercadona e os seus provedores, avanzar cara aos obxectivos da economía circular e fomentar o desenvolvemento de novos materiais de envase. Parte fundamental deste proceso foi a auditoría que ITENE (Instituto Tecnolóxico da Embalaxe, Transporte e Loxística) realizou a todos os envases que actualmente utiliza a compañía nos seus produtos recomendados, e que levou a Mercadona a aprobar unha estratexia (chamada internamente 6.25) para a redución de plástico, con 6 accións e o obxectivo de chegar a 2025 tendo cumprido un triplo obxectivo: reducir un 25% de plástico nos envases de marca propia (eliminando o que non engada valor, incorporando material reciclado, etc.), que todos eles sexan reciclables ou compostables para esta mesma data e que a compañía, que actualmente separa e envía a reciclar máis do 70% de todos os residuos plásticos que xera, alcance o 100% no mesmo horizonte temporal, evitando que os devanditos residuos se convertan en desperdicio.

Investimento de 1.800 millóns de euros en 2020 para impulsar a Mercadona do futuro

Para consolidar o seu desenvolvemento e sentar as bases da Mercadona do futuro, a compañía vai seguir impulsando o seu plan de transformación 2023 e para iso, ten previsto investir 1.800 millóns en 2020, que destinará, principalmente, á apertura de novos supermercados, 69 en España e 10 Portugal; á reforma de 160 supermercados para adecualos ao Novo Modelo de Tenda Eficiente (Tenda 8); a seguir desenvolvendo o Proxecto Frescos Global, e á implantación da nova sección de Listo para Comer/Pronto a Comer a outros 460 supermercados tamén ao longo do ano.

Así mesmo, Mercadona ten previsto seguir reforzando e optimizando a súa rede loxística coa reforma e inauguración de novos bloques loxísticos; e seguirá destinando importantes recursos á transformación dixital, outro dos retos da compañía, e á apertura dun novo almacén en liña (Colmea) en Getafe (Madrid). Para todo iso, a compañía creará máis de 2.000 postos de traballo estables e de calidade en 2020, entre España e Portugal.

O presidente de Mercadona, Juan Roig, manifestou que “en 2019, co ‘Xefe’ sempre como Faro, seguimos consolidando a brutal transformación na que está inmersa Mercadona, alcanzado un fito histórico para todos cantos formamos a compañía, a nosa internacionalización en Portugal o pasado mes de xullo. Todo isto, como os retos que aínda temos por diante, non se podería conseguir sen a verdadeira forza da transformación de Mercadona: as 90.000 persoas, 900 delas en Portugal, que co seu talento, esforzo e liderado están construíndo unha empresa cada vez máis consciente de que o seu papel é contribuír a mellorar o ámbito social e económico producindo de forma eficiente e responsable para xerar prosperidade compartida”. E nese compromiso irrenunciable, “todos os que formamos Mercadona marcamos tamén para 2020 un reto claro: Dar o Si a coidar máis o Planeta”.

Proxecto Legado Juan Roig e Hortensia Herrero

Igualmente, Juan Roig procedeu a detallar como comparten e reinvisten na sociedade, tanto el como a vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, unha parte importante dos dividendos e do seu patrimonio persoal; 50 millóns de euros en 2019, a través do Proxecto Legado nas súas diferentes iniciativas: Emprendemento, Formación, Deporte, Entretemento, Arte e Cultura; e coa previsión de 76 millóns para 2020.

Este compromiso, que se iniciou hai unha década, nace do convencemento por parte dos dous de que “o verdadeiro éxito parte da xenerosidade de compartir e poñer ao servizo dos demais os coñecementos e recursos dos que cada un dispón”. E no seu caso, a través de Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club, L’Álqueria del Basket, Licampa 1617 (Valencia Arena) e Fundación Hortensia Herrero, entre outros.

Principais datos Mercadona 2019

Juan Roig, presidente de Mercadona, tras a celebración da Conferencia de Prensa 2019Juan Roig, presidente de Mercadona, tras a celebración da Conferencia de Prensa 2019.

Juan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona na zona de mesas e cadeiras do Novo Modelo Modelo de Tenda EficienteJuan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona na zona de mesas e cadeiras do Novo Modelo Modelo de Tenda Eficiente.

 

Memoria Anual 2019

Descargar

 

 

 

Imaxe cabeceira: Juan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona na zona de mesas e cadeiras do Novo Modelo Modelo de Tenda Eficiente.