Clasificación Merco Talento Universitario

Mercadona, a terceira empresa máis atractiva para traballar en España para os universitarios

06 de marzo de 2020
  • A compañía sobe tres posicións respecto aos resultados de 2018.
  • Os universitarios valoran Mercadona como unha das empresas españolas máis atractivas para traballar, e a primeira do sector, na clasificación de Merco Talento Universitario do Monitor Español de Reputación Corporativa.

Mercadona sitúase na terceira posición das empresas máis atractivas para traballar en España segundo os resultados da clasificación de Merco Talento Universitario, realizada polo Monitor Español de Reputación Corporativa. Nas enquisas participaron máis de 9.000 estudantes de distintas universidades do país.

Merco, xunto con PeopleMatters e Recrutting Erasmus, deu a coñecer os resultados da 3.ª Edición de Merco Talento Universitario en España. A clasificación recoñece as 100 empresas con maior reputación para traballar no devandito país  a través da avaliación de diferentes parámetros entre os que se encontran as preferencias para traballar (sector, tipoloxía de compañía ou expectativas salariais) e aspectos relacionados coa busca de emprego.

Os resultados sinalan que os estudantes valoran positivamente a estabilidade e seguridade, unha boa retribución e obtención de beneficios, calidade de vida, formación e desenvolvemento profesional interno, e bo ambiente de traballo. O esforzo metodolóxico concéntrase na análise das máis de 9.000 valoracións entre os que se encontran universitarios do penúltimo e último ano, estudantes de máster e títulos equivalentes, e doutorado.

As condicións laborais de Mercadona

Para Mercadona, o traballador é un compoñente fundamental no seu modelo e así queda reflectido no modelo de Recursos Humanos de Mercadona que ofrece un traballo estable de calidade e con salarios por enriba da media.

As condicións laborais de Mercadona, centradas en satisfacer as traballadoras e os traballadores l empregado, permiten que a compañía ofreza tamén formación continua e a posibilidade de promoción interna, potenciando o talento das persoas, e co propósito común de dar un servizo excelente. Todo iso, fomentando sempre valores como a igualdade ou a diversidade.

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona.

Imaxe de cabeceira: Núria, traballadora do supermercado de Mercat de Sants en Barcelona cidade.