Entrega a bancos de alimentos en Andalucía

Mercadona entrégalles 97,5 toneladas de produtos de primeira necesidade aos bancos de alimentos de Andalucía

16 de abril de 2020
  • A compañía de supermercados responde á necesidade dos Bancos de Alimentos coa doazón de produtos básicos como leite, aceite, atún, legumes e comida infantil.
  • Mercadona reforza así as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada polo Covid-19 para atender as demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada polo Covid-19. Neste sentido, realizou unha doazón de 97,5 toneladas de produtos de primeira necesidade aos Bancos de Alimentos de Andalucía atendendo aos produtos demandados, entre os que figuran leite, aceite, atún, legumes e comida infantil. Mercadona afianza así a súa relación cos Bancos de Alimentos da rexión, cos que leva anos colaborando a través da doazón de produtos e a participación en operacións quilo.

Esta acción súmase a outras medidas postas en marcha por Mercadona co obxectivo de continuar atendendo os colectivos máis desfavorecidos como a reactivación das doazóns de produtos de primeira necesidade aos comedores sociais cos que viña colaborando en Andalucía, un total de 58 comedores sociais no momento do peche de 2019.

Pedro Mariscal, presidente da Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, quixo "agradecer a Mercadona a súa solidariedade cos Bancos de Alimentos de Andalucía polas doazóns que nos están realizando. Son uns momentos moi difíciles nos que a nosa actividade se está vendo multiplicada para poder garantir a cobertura alimentaria aos que máis o necesitan. Polo tanto, o noso máis sincero agradecemento á compañía e aos seus traballadores pola colaboración que sempre nos mostran, xa que nos permite poder seguir axudando aos colectivos máis desfavorecidos nestas circunstancias extraordinarias e onde a doazón se fai máis necesaria que nunca".

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 210 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de toda España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa en campañas de recollida de alimentos. En 2019, a compañía doou a todos eles un total de 9.218 toneladas de alimentos, 9.100 en España e 218 en Portugal. Igualmente, traballa con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos.

Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

IstoNONtenquePARAR porque Isto Pasará

Entrega de produtos ao Banco de Alimentos de SevillaEntrega de produtos ao Banco de Alimentos de Sevilla.

Algúns produtos doados a Bancos de Alimentos de AndalucíaAlgúns produtos doados a Bancos de Alimentos de Andalucía.