Fachada tenda Mercadona

Mercadona entrega 3.900 quilos de produtos ao Banco de Alimentos de Ceuta

23 de septembro de 2019
  • A compañía reforza así o convenio que mantén coa entidade dende a súa implantación na Cidade Autónoma.
  • Mercadona colabora, ademais, nas campañas de recollida de alimentos que o Banco de Alimentos leva a cabo nos seus supermercados ao longo do ano. 

A compañía de supermercados Mercadona, no marco do convenio de colaboración subscrito co Banco de Alimentos de Ceuta, fixo entrega de 3.900 quilos de produtos de primeira necesidade para distribuílos entre as persoas máis necesitadas, a través das distintas entidades benéficas que colaboran co Banco de Alimentos. En virtude do citado acordo, Mercadona participa ademais nas distintas campañas de recollida de alimentos que organiza o Banco de Alimentos na Cidade Autónoma.

Dende o Banco de Alimentos de Ceuta, o seu presidente, Pedro Mariscal, mostrou o seu agradecemento a Mercadona "por esta doazón que nos permite desenvolver o noso labor e que servirá para paliar as necesidades alimentarias de moitas persoas necesitadas en Ceuta, con independencia da súa colaboración loxística nas operacións quilo que se realizan nas súas tendas durante o ano".

Como parte da súa responsabilidade social empresarial, Mercadona non só realiza esta colaboración co Banco de Alimentos de Ceuta senón que tamén colabora de forma diaria coa casa familiar Nuestra Señora de los Ángeles de los Hermanos de la Cruz Blanca a través da entrega diaria de produtos de primeira necesidade. Trátase de produtos aptos para o seu consumo, pero non para a venda segundo os criterios da compañía. A doazón realízase diariamente grazas aos recursos loxísticos e humanos que tamén achega Mercadona, e entréganse nas mellores condicións de calidade e seguridade alimentaria.

O Banco de Alimentos de Ceuta é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo fin é aproveitar os excedentes de alimentos que se deriven da produción e comercialización destes; almacénaos e distribúeos entre organizacións asistenciais recoñecidas legalmente de Ceuta.

Mercadona en Ceuta

A cadea de supermercados conta con dous establecementos na cidade autónoma de Ceuta. O primeiro supermercado, situado en La Almadraba, inaugurouse o pasado mes de setembro, mentres que en decembro de 2018 abriu a tenda situada na avenida de España. Ambas as dúas aperturas permitiron ampliar o cadro de persoal da compañía, ao incorporar 177 traballadoras e traballadores con emprego estable e de calidade. Así mesmo, o investimento total realizado nestes dous novos supermercados foi de 17,9 millóns de euros.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é contribuír ao seu desenvolvemento e progreso de forma sostible. Co devandito obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos provedores totaler a conversión de residuos en novos recursos.

Ademais, Mercadona colabora con máis de 170 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades benéficas de toda España para a doazón diaria de alimentos, así como, a colaboración en campañas de recollida de alimentos. Igualmente, traballa con 33 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial das Nacións Unidas pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.