Exterior da tenda co logotipo de Mercadona

Mercadona doa máis de 6.600 quilos de alimentos de primeira necesidade á Fundación Banco de Alimentos de Badajoz

04 de febreiro de 2021
  • A compañía, no que levamos de ano 2021, doou ás distintas entidades e organizacións sociais da rexión 17.000 quilos de produtos e alimentos.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19, e doa máis de 6.600 quilos de alimentos de primeira necesidade á Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, para axudar aos que máis o necesitan.

Maribel Martín-Romo, Directora de Relacións Externas de Mercadona en Extremadura, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais da rexión. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nunha situación de extraordinaria complexidade como a que estamos vivindo”.

Por outro lado, Cristina Herrera, Presidenta da Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, agradece unha vez máis a Mercadona pola súa colaboración coa Fundación: “Con esta axuda poderemos garantir as próximas reparticións de febreiro e marzo aos máis de 15.200 beneficiarios da provincia de Badajoz que atendemos mensualmente. Debido á crise sanitaria que estamos atravesando o número de beneficiarios vai aumentando día a día, polo que é importantísima esta doazón que Mercadona nos fixo. Unha vez máis, móstranse ao lado dos máis vulnerables da provincia.”

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

A compañía doou máis de 17.000 toneladas de produtos en 2020 a comedores sociais, bancos de alimentos e outras entidades benéficas de España e Portugal. Esta cantidade significa un aumento do 84 % das achegas de alimentos e outros produtos a entidades sociais respecto ao ano anterior como consecuencia da crise sanitaria e económica actual.

Estas doazóns son o equivalente a máis de 283.000 carros da compra e realízanse a través da colaboración con máis de 290 comedores sociais, máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais e organizacións benéficas tanto de España como das zonas de Portugal onde Mercadona está presente.

Así mesmo, a compañía mostrou o seu apoio con doazóns adicionais ao longo do ano, como as entregas realizadas en marzo e abril ao hospital de campaña habilitado na Feira Ifema de Madrid.

Tamén os “Xefes” (clientes) colaboraron nesta campaña coa doazón de 3.800 toneladas, que equivale a máis de 63.000 carros, nas distintas operacións quilo que se realizaron ao longo do ano.

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Xunto ás doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables, e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Responsables de Mercadona e a Fundación Banco de Alimentos de BadajozResponsables de Mercadona e a Fundación Banco de Alimentos de Badajoz.

Logo EActiVate