Entrega de produtos de Mercadona ao Banco de Alimentos de El Segura (Murcia)

Mercadona doa máis de 115.000 quilos de alimentos a entidades sociais da Región de Murcia

05 de xuño de 2020
  • Esta colaboración coas entidades sociais da Región de Murcia equivale á entrega de máis de 1.900 carros de compra, en produtos de primeira necesidade, no que vai de ano.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, no que vai de ano doou máis de 115.000 quilos de alimentos (equivalente a máis de 1.900 carros de compra) e produtos de primeira necesidade como pratos preparados, zumes, pastas e lácteos, a varias entidades sociais da Región de Murcia para as familias máis necesitadas.

Entre os últimos movementos, destaca a doazón de máis de 13.000 quilos de produtos, como leite, iogures e zumes, entregados ao Banco de Alimentos de El Segura, ou a entrega de máis de 1.400 litros de leite a Cáritas en Murcia; tamén hai que destacar a entrega diaria aos Comedores Sociais de Jesús Abandonado en Murcia, Fraterna Beata Piedad de la Cruz en Alcantarilla ou os Comedores Hospitalidad Santa Teresa e Cáritas en Cartagena, entidades coas que leva traballando diariamente dende hai varios anos.

Ana Belén Martínez, Directora rexional de Relacións Externas de Mercadona, destaca que “a compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando co Banco de Alimentos de El Segura, entidades rexionais e locais e comedores sociais da Región de Murcia, cos que en 2019, colaborou con máis de 180.000 quilos de alimentos. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo agora é  moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade”.

Unha política de acción sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 240 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 5.835 toneladas de alimentos, 5.567 en España e 268 en Portugal, cantidades  que se foron incrementando dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais, Bancos de Alimentos e entidades sociais cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental.  Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca, conxuntamente cos Provedores Totaler, a conversión dos residuos en novos recursos. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Entrega de produtos de Mercadona ao Banco de Alimentos de El Segura (Murcia)Entrega de produtos de Mercadona ao Banco de Alimentos de El Segura (Murcia).

Logo EActiVate