Responsables de Mercadona e da Cruz Vermella na entrada do supermercado

Mercadona doa máis de 11.000 unidades de produtos infantís á Cruz Vermella en Valladolid

15 de xaneiro de 2021
  • A compañía afianza a súa colaboración coa entidade social entregando produtos de primeira necesidade como chupetes e portachupetes.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19, e doa máis de 11.000 unidades de produtos infantís. En concreto, doou produtos como chupetes, broches para chupetes e portachupetes infantís.

Laura del Palacio, Directora de Relacións Externas de Mercadona en Valladolid, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais da provincia de Valladolid. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nunha situación de extraordinaria complexidade como a que estamos vivindo”.

Por outro lado, Rosa Urbón, presidenta da Cruz Vermella en Valladolid, engade que “dende a Organización Humanitaria agradecemos o labor e o compromiso de Mercadona coas persoas máis vulnerables. Esta nova doazón complementa a atención que dende a Cruz Vermella seguimos prestando e reforzando ás persoas que se encontran en risco de pobreza ou exclusión social, especialmente ás familias con bebés. Unha situación excepcional como a que estamos vivindo require unha resposta sen precedentes na que ademais de manter a nosa intervención habitual, tivemos que responder ao gran incremento das demandas de axuda e, neste sentido, o apoio e colaboración das empresas é fundamental”. 

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, como parte do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o seu Plan de Responsabilidade Social, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas sostibles de actuación que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte deste plan, Mercadona colabora con máis de 240 comedores sociais, 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal aos que doa diariamente alimentos, e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da Economía Circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, destaca que Mercadona, xunto aos seus Provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables e reciclar todo o residuo deste. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Responsables de Mercadona e da Cruz Vermella en Valladolid.Responsables de Mercadona e da Cruz Vermella en Valladolid.

Logo EActiVate