Exterior tenda Mercadona

Mercadona doa 13.500 litros de leite ao Banco de Alimentos das comarcas de Lleida

28 de agosto de 2019
  • No ámbito de Catalunya, a compañía entrega máis de 100.000 litros de leite enteiro Hacendado aos catro bancos de alimentos.
  • No momento do peche de 2018, Mercadona doou preto de 179.000 quilos de alimentos e outros produtos de primeira necesidade a diversas institucións e organizacións benéficas das comarcas ilerdenses.

Mercadona fixo efectiva hoxe a doazón de 13.500 litros de leite enteiro da marca propia Hacendado ao Banco de Alimentos das comarcas de Lleida cumprindo o convenio de colaboración asinado por ambas as dúas partes. Esta doazón súmase á efectuada aos bancos de alimentos das comarcas de Girona e de Tarragona, e continuará os próximos meses coa repartición ao banco de alimentos de Barcelona ata completar os máis de 100.000 litros de leite que a compañía de supermercados doará este ano 2019.

A relación entre Mercadona e a Federación Catalá de Bancos de Alimentos, que engloba os catro bancos de alimentos, iniciouse no ano 2010 coincidindo coa campaña de recollida de alimentos básicos en supermercados e mercados. A relación iniciada hai nove anos entre a cadea de distribución e a entidade benéfica enmárcase dende dúas vertentes: por un lado, poñer a disposición dos bancos de alimentos as tendas de Mercadona nas edicións que organizan para recadar alimentos, e, por outro lado, facer unha doazón de produtos de primeira necesidade para que os bancos de alimentos poidan distribuílos entre as persoas necesitadas a través de entidades benéficas.

Durante o acto de entrega, o presidente do Banco de Alimentos de Lleida, Joan Saura, afirmou que “o leite é esencial no labor de axuda dos bancos de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade polo seu alto valor nutritivo” e engadiu que “a acción dos bancos de alimentos non se podería levar a cabo sen a colaboración de empresas socialmente responsables como Mercadona”. 

Neste sentido, a directora de Relacións Externas de Mercadona en Lleida, Beatriz Feced, agradeceu ao Banco de Alimentos "a colaboración levada a cabo para traballar xuntos na loita contra a pobreza" e manifestou que esta nova doazón de 13.500 litros de leite "é a nosa pequena contribución para axudar ás persoas máis necesitadas do noso ámbito".

Joan Saura, presidente do Banco de Alimentos, e Beatriz Feced, directora RREE Mercadona en Lleida, con membros da patronal do Banco de Alimentos das comarcas de LleidaJoan Saura, presidente do Banco de Alimentos, e Beatriz Feced, directora RREE Mercadona en Lleida, con membros da patronal do Banco de Alimentos das comarcas de Lleida.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de todo o que recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ético a través de diferentes liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

No marco desta política, ademais da colaboración co Banco de Alimentos das comarcas de Lleida, a cadea de supermercados tamén doa produtos a dous comedores sociais de Lleida: o comedor social La Panera e o da Fundación Jericó. A doazón realízase diariamente de luns a sábado, grazas aos recursos loxísticos e humanos de Mercadona, que leva a cada un dos comedores sociais os produtos e os entrega nas mellores condicións de calidade e seguridade alimentaria para que os voluntarios preparen as comidas.

En total, durante 2018, Mercadona doou preto de 179.000 quilos de alimentos e outros produtos de primeira necesidade a varias entidades sociais e organizacións benéficas das comarcas ilerdenses, o que equivale a 3.000 carros da compra.