Representantes de Mercadona e do Comedor Municipal e Albergue de Transeúntes de Castelló durante unha das entregas de alimentos

Mercadona doa 13.000 quilos de alimentos a once entidades sociais de Valencia e Castelló

10 de xullo de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración coas entidades sociais da zona e entrega produtos de primeira necesidade como lácteos, produtos de chacinería, limpeza do fogar e alimentación infantil.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais da provincia de Valencia e de Castelló máis de 286.000 quilos de produtos e de alimentos.
  • En 2019 a compañía doou un total de 245.000 quilos de alimentos de primeira necesidade na provincia de Valencia e de Castelló.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Esta semana realizou unha nova doazón de aproximadamente 13.000 quilos de alimentos, como lácteos, produtos de chacinería, limpeza do fogar e alimentación infantil, a once entidades sociais da provincia de Valencia e de Castelló.

En concreto, estes produtos entregáronse a algunhas das asociacións coas que a compañía colabora habitualmente, como o Banco de Alimentos de Valencia e de Castelló, o Comedor Municipal e Albergue de Transeúntes de Castelló, Casa Caridad de València e o Comedor Sant Joan de Déu de València; e a outras asociacións diversas, como Cáritas Gandía, Cruz Vermella de Torrent e de Mislata, Mensajeros de la Paz Comunidade Valenciana, Asociación Amigos de la calle de València e Fundación Altius CV de València.

Mª José Sisamón, Directora de Relacións Externas de Mercadona en Castelló e Valencia Norte, destaca que “a compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais da provincia de Valencia e de Castelló, aos que doou 245.000 quilos de alimentos en 2019, e no que vai de ano, doou máis de 286.000 quilos de produtos e de alimentos. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 240 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 7.800 toneladas de alimentos, 7.400 en España e 400 en Portugal, cantidades que se foron incrementando dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Naciones Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Representantes de Mercadona e do Comedor Municipal e Albergue de Transeúntes de Castelló durante unha das entregas de alimentosRepresentantes de Mercadona e do Comedor Municipal e Albergue de Transeúntes de Castelló durante unha das entregas de alimentos.

Logo EActiVate