Recollida Primavera nas tendas de Mercadona

Mercadona colabora con FESBAL na Recollida Primavera 2024

24 de maio de 2024
  • Do 24 de maio ao 2 de xuño, os clientes poderán facer doazóns monetarias ao pasar pola caixa.
  • Os Bancos de Alimentos poderán comprar os alimentos que realmente necesiten, nas cantidades que necesiten e ao longo dun ano.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, súmase á Recollida Primavera organizada pola Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) do 24 de maio ao 2 de xuño. A compañía, co obxectivo de animar aos clientes a participar neste evento solidario, pon a disposición desta campaña os seus puntos de venda para a recadación de fondos.

Os “Xefes” (como internamente denomina os clientes) poden realizar doazóns monetarias, múltiplos de 1 euro, no momento da compra ao pasar pola caixa.

As cantidades doadas transformaranse integramente nos alimentos e produtos que os Bancos de Alimentos participantes necesiten, nas cantidades oportunas e no momento que os necesiten. “Deste xeito, a doazón na caixa permite cubrir de forma máis eficiente as necesidades reais dos usuarios finais”, destaca Laura Cruz, directora de Acción Social da cadea de supermercados.

Plan de Acción Social de Mercadona: Balance 2023

Mercadona volveu solidarizarse un ano máis cos colectivos máis vulnerables e realizou un importante esforzo por ampliar a súa rede de colaboración con entidades sociais, sumando 215 novas entidades de diversas zonas xeográficas, tanto en España como en Portugal, en 2023. No momento do peche do pasado exercicio colaboraba xa con 762 entidades sociais; isto traduciuse na entrega de 23.100 toneladas de produtos no conxunto do ano que equivalen a máis de 380.000 carros da compra.

Mercadona tamén colaborou en 2023 en campañas como a Gran Recollida de Alimentos, organizada pola FESBAL do 24 ao 30 de novembro e grazas á cal entre a compañía e os seus clientes doaron máis de 2,6 millóns de euros para a súa transformación íntegra en alimentos.

Unha política integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é compartir parte de canto recibe dela. Con este obxectivo desenvolve o seu Plan de Responsabilidade Social, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Así mesmo, Mercadona colabora con fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social da compañía é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socia do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Recollida Primavera en supermercados MercadonaCartelería na tenda da Recollida Primavera 2024.