Doazón Mercadona en Canarias

Mercadona colabora con 30 toneladas de produtos cos bancos de alimentos de Canarias

06 de xuño de 2019
  • A cadea de distribución, o Banco de Alimentos de Las Palmas e o Banco de Alimentos de Tenerife (BANCOTEIDE) asinaron un convenio de colaboración para repartir alimentos de primeira necesidade, aproveitando a visita ao primeiro Centro de Coinnovación da compañía en Canarias.
  • Ademais, participarán de forma conxunta na Operación Quilo que se realizará o próximo Venres 07 e Sábado 08 de Xuño en 50 tendas da empresa nas Illas.

A cadea de supermercados Mercadona, o Banco de Alimentos de Las Palmas e o Banco de Alimentos de Tenerife (BANCOTEIDE) asinaron un convenio de colaboración que formaliza a súa relación, cuxa finalidade, entre outras, é facer unha doazón de alimentos de primeira necesidade para distribuílos ás persoas máis necesitadas, a través das distintas entidades benéficas que colaboran cos dous Bancos de Alimentos.

O Presidente do Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca e o Vicepresidente do Banco de Alimentos de Tenerife (BANCOTEIDE), Juan Gerardo Krawietz, acompañados polos responsables de Mercadona, aproveitaron para visitar o Mercadona de Cruce de Melenara, onde puideron coñecer de primeira man as melloras introducidas pola empresa, ademais de visitar o primeiro Centro de Coinnovación da compañía en Canarias, que lle permitirá adaptar a oferta con maior rapidez aos gustos do “Xefe” (cliente en Mercadona) canario. Un exemplo disto é o xeado de gofio con salsa de plátano, produto xurdido da Coinnovación nas devanditas  instalacións.

Os Responsables de Relacións Externas de Mercadona en Canarias, Celia Román e Arcadio Peñate e os Presidentes dos Bancos de Alimentos de Canarias, Pedro Llorca e Hernán Cerón rubricaron o acordo polo que Mercadona entregará 30 toneladas de alimentos ás entidades durante 2019, cuxa achegan se realizará nas instalacións que os Bancos de Alimentos posúen nas capitais das dúas provincias. Durante a sinatura, Mercadona   agradeceulles “o seu traballo e a súa dedicación altruísta ao servizo dos máis vulnerables, nunha etapa difícil para a Sociedade canaria”.

Neste sentido, os dous Presidentes, Pedro Llorca e Hernán Cerón, destacaron: “recoñecemos a iniciativa solidaria de Mercadona de colaborar cos Bancos de Alimentos na entrega dos seus produtos, que nestes momentos nos son tan necesarios para atender as persoas máis desfavorecidas das Illas”.

Ademais da doazón de alimentos de primeira necesidade, Mercadona comprométese a colaborar cos Bancos de Alimentos na Operación Quilo que se realizará o próximo Venres 07 e Sábado 08 de Xuño, en 25 tendas de cada unha das provincias canarias, e na campaña da Gran Recollida prevista para Novembro de 2019, nos seus establecementos de Canarias, de acordo ás necesidades que os Bancos de Alimentos teñan en cada momento, con total predisposición entre ambas as partes.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Co devandito obxectivo desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías más limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos provedores totaler a conversión dos residuos en novos recursos.

Nesta liña, hai que destacar que a compañía segue desenvolvendo o seu plan de acción social por medio do apoio a diversas institucións e entidades sociais de Canarias, onde ademais dos acordos alcanzados con entidades como os Bancos de Alimentos de Las Palmas e Tenerife (BANCOTEIDE), e Cáritas Diocesanas de Gran Canaria e Tenerife, colabora ademais con sete comedores sociais con entregas diarias de produtos de primeira necesidade, como son: o Comedor Social de Cáritas Diocesana de Canarias (Gran Canaria), Nª. Sra. del Carmen (Gran Canaria), La Milagrosa (Comunidad Sor Lorenza, Gran Canaria), El Refugio Majorero (Fuerteventura), Misión Cristiana Moderna (Fuerteventura), Fundación Canaria Flora Acoge (Lanzarote), a Obra Social La Milagrosa Comedor Social de La Noria (Tenerife) e a Asociación Padre Laraña (Tenerife).

Estas distintas iniciativas nas que participou en Canarias supuxo a doazón e redistribución de 556 toneladas de alimentos durante 2018.

Ademais, Mercadona colabora con máis de 170 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de toda España, ás que doa diariamente alimentos, e participa en campañas de recollida de alimentos. Igualmente, traballa con máis de 33 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción. Tamén a compañía está adherida á Rede Canaria de Responsabilidade Social dende 2018, impulsada polo Goberno de Canarias.