Mercadona.

Annual reports

Información destacada

annual-report-2020

Annual Report 2020

View Mercadona’s last annual reports. 

See report

List of Information

Annual Report 2020 Mercadona

Annual Report 2020

Memoria Anual 2019 Mercadona

Annual Report 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual Report 2017

Mercadona Memoria Anual 2016

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Annual Report 2014

Annual Report 2014

Annual Report 2013

Annual Report 2013