Agricultor en campo verde

Portal Trinidade

Acceso

Só usuarios rexistrados

Introduce o teu usuario e mais o contrasinal

Acceder co meu usuario

Outras Informacións

Orientado ao interfornecedor

É unha canle de comunicación entre Mercadona e os seus interfornecedores para compartiren a información necesaria, entre ambos, que faga funcionar a Cadea de Montaxe.

Agricultor recollendo froita do campo

Toda a información

Informa ao interfornecedor de:

1. Os pedidos, stocks, vendas e datos comerciais e loxísticos dos seus produtos.

2. Os inputs de “O Xefe” recibidos polas canles de atención ao cliente.

3. A situación das súas facturas e pagamentos.

4. As recepcións dos seus produtos nos nosos almacéns.

5. E outros datos máis…

Pescador a varear na auga.

Acceso

Só usuarios rexistrados

Introduce o teu usuario e mais o contrasinal
 

Acceder