Aprende a maquillarte sen que apenas se note, como a ti che gusta. Sigue o noso vídeo-titorial de Look maquillaxe natural.

Look maquillaxe natural

14 de outubro de 2019

Queres conseguir unha maquillaxe para o día que che aporte un aspecto coidado e natural?

Contámoscho neste vídeo-titorial de maquillaxe natural, sigue as nosas instrucións e presume de look natural, fresco e radiante sen que apenas se note que levas maquillaxe.

Que produtos utilizamos para este titorial de Maquillaxe natural?

Toma nota dos produtos que necesitarás para conseguilo:

  • Corrector fixo & Cubrinte
  • Base Maquillaxe Hydra-Confort
  • Pincel iluminador
  • Pos translúcidos
  • Sombra n.º 09 e Sombra n.º 07
  • Perfilador de cellas
  • Máscara de pestanas 4D
  • Colorete n.º 01
  • Barra cremosa n.º14

Look maquillaxe natural paso a paso

Bastan uns sinxelos pasos para conseguir o Look natural que andas buscando. Sígueos:

1. Aplica corrector para cubrir imperfeccións e aportar luminosidade na zona do contorno dos ollos.

Aplicar corrector Fijo & Cubriente

Aplicar el corrector de ojeras cuidadosamente.

2. Aplica a base de maquillaxe de dentro cara a fóra cunha esponxa ou cun pincel para maquillaxe.

Aplica la base de maquillaje.

Aplicar maquillaje con esponja.

Aplicar el maquillaje con una esponja.

Aplicar maquillaje con pincel.

Aplica la base de maquillaje de dentro hacia afuera con un pincel para maquillaje.

3. Aplica iluminador nos puntos do teu rostro que queiras destacar e dar luz. Esfuma con pequenos toques coa axuda do dedo.

Aplica iluminador en los puntos de tu rostro que quieras destacar y dar luz.

Difumina el iluminador con pequeños toques con la ayuda del dedo.

4. Sela a base con pos translúcidos para controlar os brillos e prolongar a duración da maquillaxe.

Sella la base con polvos traslúcidos.

Controla los brillos y prolongar la duración del maquillaje con polvos translúcidos.

5. Aplica a sombra máis clara no lacrimal, na pálpebra móbil e no arco da cella.

La sombra más oscura utilízala difuminando en la terminación y la cuenca del ojo.

A sombra máis escura utilízaa esfumando na terminación e na conca do ollo.

Difumina la sombra oscura en la terminación y la cuenca del ojo.

6. Enche as cellas co perfilador de cellas automático e peitéaas e esfúmaas con seu cepillo.

Rellena las cejas con el perfilador de cejas automático y peina y difumínalas con su cepillo.

7. Aplica a máscara de pestanas realizando movementos en zigzag de abaixo a arriba.

Aplica la máscara de pestañas.

8. Achega un rubor natural aplicando colorete na zona das meixelas. Sorrí para delimitar a zona que se vai maquillar.

Aporta un rubor natural aplicando colorete en la zona de las mejillas. Sonríe para delimitar la zona a maquillar.

9. Aplica un ton natural para dar cor aos teus labios.

Aplica un tono natural para dar color a tus labios

Outras recomendacións

Queres ter unhas Cellas ben definidas? Aprende como conseguilo en só seis pasos.