Imagen de una persona cogiendo varios folios.

Estudos e informes

Información destacada

Información listaxe

Resumo Executivo do estudo sobre o Impacto Económico de Mercadona en España 2022 (Ivie)

Resumo Executivo do estudo sobre o Impacto Económico de Mercadona en España 2022 (Ivie)

Resumo Executivo do estudo sobre o Impacto Económico de Mercadona 2021 (Ivie)

Resumo Executivo do estudo sobre o Impacto Económico de Mercadona 2021 (Ivie)

Estado de Información non Financeira Inmo-Alameda 2021

Estado de Información non Financeira Inmo-Alameda 2021

Informe Impacto económico Mercadona Ivie 2020

Resumo Executivo do estudo sobre o Impacto Económico de Mercadona 2020 (Ivie)

Outras Informacións