Mercadona está centrada en ofrecerlle ao “Xefe” calidade contundente en cada produto.    Talento interno

O cliente no centro

Mercadona seguiu avanzando na estratexia de Totaler Radical para ofrecerlle ao “Xefe” calidade contundente en cada produto e, polo tanto, a posibilidade de acertar

1.676

tendas

39

tendas en Portugal

+5,7 M

fogares

Supermercados eficientes
A compañía conta cun modelo de tenda propio e pioneiro que ofrece unha mellor experiencia de compra, unha mellor disposición da oferta e un maior confort. Ademais, contribúe a reforzar o compromiso coa sostibilidade, ao xerar aforros enerxéticos de ata un 40 % respecto a unha tenda convencional.
1.287

tendas eficientes

972

tendas con Listo para Comer

587 M€

investidos en aperturas, reformas e outros


Calidade baseada na mellora constante

A oferta de Mercadona está composta aproximadamente por 8.000 referencias, froito do Modelo de Coinnovación mediante o cal introduciu 370 melloras de calidade, 217 novidades e 25 innovacións de produto.

Para iso, dispón de 22 centros de coinnovación repartidos entre España e Portugal, onde traballan máis de 200 especialistas que mantiveron un total de 12.500 sesións de traballo con “Xefes” namorados.


Mercadona Online

Este último ano Mercadona inaugurou dúas novas Colmeas, almacéns exclusivamente para a venda en liña, en Alacant e Sevilla. Estas súmanse ás tres que xa mantiña operativas, en València, Barcelona e Madrid.

540 M€

de facturación

+2.000

traballadoras e traballadores

45 M€

de investimento en Alacant e Sevilla