O cliente no centro

O cliente no centro

Escoitar os “Xefes” é clave para cumprir o propósito principal de satisfacer os clientes que cada día deciden entrar nalgunha das tendas

1.632

tendas en España

49

tendas en Portugal

5,8 M

fogares

Supermercados eficientes

A compañía conta cun modelo de tenda propio e pioneiro que ofrece unha mellor experiencia de compra, unha mellor disposición da oferta e un maior confort. Ademais, contribúe a reforzar o compromiso coa sostibilidade, ao xerar aforros enerxéticos de ata un 40 % respecto a unha tenda convencional.

1.364

tendas eficientes

1.110

tendas con Listo para Comer

650 M€

investidos en aperturas, reformas e outros


Comprometidos coa calidade e coa innovación

Froito do Modelo de Coinnovación, Mercadona continuou mellorando e adaptando a súa Oferta Eficaz aos gustos e ás necesidades concretas dos “Xefes”. En 2023 mantivéronse un total de 11.000 sesións de traballo nos 23 centros de coinnovación que a compañía ten repartidos entre España e Portugal.

Para levar a cabo este proceso de colaboración, nestes centros traballan 200 especialistas que ao longo do ano impulsaron o desenvolvemento de 500 melloras, 314 novidades e 20 innovacións de produto.


Mercadona Online

O servizo de compra en liña de Mercadona seguiu crecendo. A compañía conta con seis Colmeas, almacéns de uso exclusivo para a venda en liña, situados en Valencia, Barcelona, Madrid, Alacant e Sevilla. No devandito exercicio, e para reforzar este tipo de servizo, o pasado mes de agosto Mercadona puxo en marcha a súa sexta Colmea, concretamente na localidade madrileña de Boadilla del Monte.

650 M€

de facturación

+2.400

traballadoras e traballadores

6

Colmeas