Talento interno

Talento interno

Mercadona aposta fortemente polo conxunto das persoas que compoñen o seu cadro de persoal, un dos elos prioritarios e causa do éxito do seu proxecto empresarial

104.000

traballadoras e traballadores no cadro de persoal 

5.000

novos postos 

2.102 €

bruto/mes soldo +4 anos 

≃59 %  ao Salario Mínimo Interprofesional 

Beneficio compartido 

A implicación individual do cadro de persoal de Mercadona tivo a súa recompensa coa repartición de 600 millóns de euros, provenientes dos beneficios, en concepto de prima por obxectivos.

 

A cifra da prima por obxectivos, á que accedeu case o 100 % do cadro de persoal en 2023, supón un aumento do 50 % respecto ao exercicio anterior.

600 M€

repartidos no cadro de persoal  

+50 %

respecto a 2022


Aposta pola formación
111 M€

en formación

2.221

persoas ascendidas

Unha das principais pancas de crecemento da compañía é o investimento na formación.  


Igualdade, diversidade e integración
47 %

directivas

61 %

mulleres no cadro de persoal

O Modelo de Calidade Total de Mercadona cre nas persoas e considera que o respecto é un principio fundamental para consolidar un ámbito laboral san no que  se rexeita calquera tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual, discapacidade, idade, nacionalidade, afiliación sindical ou outra índole.


Mesures per a la conciliació

Afavorir el benestar de les treballadores i treballadors és fonamental per a consolidar un equip motivat i cohesionat. Per això, Mercadona fomenta el respecte a la jornada laboral i analitza la singularitat de cada lloc de treball i les necessitats de les persones amb l’objectiu de desenvolupar polítiques i estratègies amb les quals consolidar un clima laboral que promou la conciliació professional, personal i familiar.  

3.208

persoas tiveron permisos de nacemento

14.211

persoas gozaron de xornadas reducidas​

1.103

persoas gozaron de excedencias por coidado de fillas ou fillos