Talento interno

Talento interno

Mercadona conta cun cadro de persoal cuxa implicación diaria foi determinante para enfrontarse con éxito ao contexto de incerteza vivido

99.000

traballadoras e traballadores no cadro de persoal

3.200

novos empregos

2.039 €

bruto/mes soldo +4 anos 

≃62%  ao Salario Mínimo Interprofesional

Beneficio compartido

A compañía recoñece a cada traballadora e traballador compartindo os seus beneficios con aqueles que se implican e alcanzan os obxectivos específicos anuais, previamente marcados.

99 %

persoas reciben prima

405 M€

repartidos no cadro de persoal


Formación e aprendizaxes continuas
100 M€

en formación

1.171

persoas ascendidas

Unha das principais pancas de crecemento da compañía é o investimento na formación.  


Comprometidos coa igualdade e diversidade
46 %

directivas

61 %

mulleres no cadro de persoal

O modelo de xestión de recursos humanos de Mercadona fomenta a igualdade e a diversidade a través da equidade en todos os ámbitos e para todos os efectos, rexeitando calquera tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual, discapacidade, idade, nacionalidade ou outra índole.  


Medidas para a conciliación

Favorecer o benestar das traballadoras e traballadores é fundamental para consolidar un equipo motivado e cohesionado. Por iso, Mercadona fomenta o respecto á xornada laboral e analiza a singularidade de cada posto de traballo e as necesidades das persoas co obxectivo de desenvolver políticas e estratexias coas que consolidar un clima laboral que promove a conciliación profesional, persoal e familiar.  

3.574

persoas gozaron de permisos de nacemento

14.928

persoas gozaron de xornadas reducidas

1.309

persoas solicitaron excedencias por coidado de fillas ou fillos