Red de proveedores

Rede de Provedores

Mercadona mantén unha colaboración estreita e constante con cada un dos proveedores e intreprovedores especialistas, baseada na confianza e na especialización en cada produto

3.000

provedores e interprovedores especialistas de produto 

+14.000

provedores

non comerciais e de

servizo 

Un modelo responsable

Mercadona mantén cos provedores e interprovedores especialistas un modelo de relación responsable. Por iso, non só centra o seu interese na calidade contundente, na seguridade alimentaria e no prezo imbatible. Tamén sitúa no mesmo nivel de esixencia a ética na súa actividade; isto implica manter uns criterios de produción sostibles, orientados cara á responsabilidade social e ambiental, un compromiso total coa defensa dos dereitos humanos, unha aposta polas boas prácticas no ámbito do benestar animal, a pesca e a agricultura sostibles, e unhas estratexias comúns que perseguen o crecemento compartido e a xeración de valor para a sociedade.


Crecemento compartido 

O impacto do Proxecto Mercadona tradúcese na consolidación dun ecosistema que é motor de crecemento e desenvolvemento, e na creación e impulso dun potente clúster industrial de referencia no sector da distribución xeralista. Ademais de España e Portugal, a compañía ten presenza en 13 países nos que 37 persoas traballan cos mellores provedores e interprovedores especialistas para reforzar a oferta e o servizo de Mercadona.

28.320 M€

compras en España e Portugal

27.142 M€

compras en España 

1.178 M€

compras en Portugal 


Loxística eficiente e sostible

Co obxectivo de poder abastecer os 1.681 supermercados que Mercadona ten tanto en España como en Portugal, a compañía dispón dunha rede loxística eficiente. 

16

bloques loxísticos operativos 

276 M€

de investimento