Red de proveedores

Rede de provedores

Mercadona e os seus provedores deron importantes pasos no seu camiño cara a Totaler Radical a través dunha oferta eficaz capaz de satisfacer “O Xefe” sempre

3.000

provedores de produto ​

+13.500

provedores non

comerciais e de

servizos

Un modelo baseado no compromiso

Mercadona establece cos seus provedores unha relación baseada na transparencia, na confianza e na planificación, na que o compromiso coa calidade e a especialización é incuestionable. Unha relación que persegue o crecemento compartido e que garante en cada produto a máxima calidade, un prezo imbatible e un excelente servizo con, ademais, criterios de elaboración éticos en relación coa produción sostible e a responsabilidade social.


Crecemento compartido

Mercadona colabora dende hai anos con provedores especialistas para, entre todos, construír unha cadea agroalimentaria sostible e un importante clúster industrial. Ademais, ten presenza en 12 países, ademais de España e Portugal, onde leva anos traballando cos mellores provedores especialistas, cuxos produtos, integrados na oferta de Mercadona, permiten satisfacer as necesidades dos seus clientes garantindo a máxima calidade a un prezo imbatible.

23.112 M€

compras 

22.323 M€

compras en España 

789 M€

compras en Portugal 


Loxística eficiente e sostible

Co obxectivo de poder abastecer os 1.676 supermercados que Mercadona ten tanto en España como en Portugal, a compañía dispón dunha rede loxística eficiente.

16

bloques loxísticos operativos 

129 M€

de investimento