Carta do Presidente

Nos últimos anos, Mercadona logrou desenvolver numerosos proxectos grazas, en moitas ocasións, á toma de decisións valentes, aínda que sexan impopulares e molestas, e a entender que o camiño para conseguir o éxito non sempre é en liña recta, senón que ás veces hai que dar bordadas.

Con esta forma de pensar e facer as cousas, e coa visión estratéxica do Comité de Dirección, apoiada polos accionistas, de que o beneficio para os 5 compoñentes (“O Xefe”, como internamente denominamos os nosos clientes, O Traballador, O Provedor, A Sociedade e O Capital) no longo prazo lógrase a través do investimento, Mercadona iniciou en 2016 a brutal transformación. Sete anos despois, e cun investimento que superou os 10.000 millóns de euros, hoxe podemos afirmar que os excelentes resultados obtidos nos últimos doce meses son a consecuencia de facer todo o necesario dentro do Modelo de Mercadona.

Así, iniciamos a implantación do Novo Modelo de Tenda Eficiente, que nós chamamos Tenda 8, que está implicando a transformación de todos os nosos supermercados para mellorar a experiencia de compra dos “Xefes” coas novas seccións de frescos e o servizo de Listo para Comer, e que xa está presente na maioría das nosas tendas. Tamén anunciamos o noso proxecto internacional, coa entrada en Portugal, onde actualmente contamos con 49 supermercados. Igualmente, puxemos en marcha o  Proxecto de Mercadona Online, agora si rendible; e abordamos a remodelación e optimización dos nosos bloques loxísticos, a construción das novas oficinas de Albalat dels Sorells, en Valencia; e a transformación dixital da compañía, que nos está levando a incorporar novas ferramentas informáticas e organizativas para coñecer de forma científica os nosos procesos e facelos máis eficientes e produtivos.

A implantación e o desenvolvememto de todas estas decisións levaron a incrementar as nosas vendas ata os 35.527 millóns de euros, un 15 % máis que en 2022. Igualmente, gustaríame destacar que o  noso proxecto internacional iniciou a senda da rendibilidade. E, ademais, hoxe os nosos “Xefes” elíxennos e cómprannos máis, tras gañar máis de 200 clientes tenda día e aumentar 0,6 puntos de cota de mercado. Uns resultados que son consecuencia do esforzo e do traballo dos nosos departamentos de compras e prescrición, xunto ao dos provedores e interprovedores especialistas, para que os clientes acerten na súa compra cunha oferta eficiente que conforma o Carro Menú con maior calidade ao prezo máis económico do mercado.

Os cambios introducidos, ademais, estannos permitindo organizarnos mellor, tomando decisións e innovando dende a implicación de todos os departamentos da empresa e, con iso, buscando a diferenciación para perdurar no tempo de forma sostida e sostible sen perder nunca o foco na eficiencia, na produtividade e na mellora da nosa xestión. Todo iso traduciuse nun beneficio neto de 1.009 millóns de euros, un 40 % máis que en 2022. Dese total de beneficios logrados, 100 millóns de euros son froito da excelente xestión realizada na nosa tesourería.

“As empresas non podemos vivir de costas á sociedade. É a nosa obriga contribuír ao seu benestar para que a sociedade valore a necesidade de ter cada día máis e mellores empresas”

Esta transformación no sería posible se unicamente a  centrásemos nos medios físicos. O cambio máis importante tivo lugar nos medios mentais. Porque nunca chegariamos a presentar estes extraordinarios resultados sen o compromiso e o talento das 104.000 persoas que formamos Mercadona, das cales 5.000 se uniron ao noso proxecto no último ano. Cada unha delas foi a verdadeira forza da transformación, o maior activo dos nosos “Xefes” e, en definitiva, a causa do éxito de Mercadona. Por iso, e porque todas as persoas que formamos parte do cadro de persoal de Mercadona o merecemos, a compañía compartiu 600 millóns de euros dos seus beneficios coas traballadoras e traballadores en concepto de prima por obxectivos, un 50 % máis que en 2022.

Estou plenamente convencido de que Mercadona debe transitar polos valores do compromiso e propósito compartido, e de que o liderado dos nosos directivos e traballadores pasa polo exemplo individual e colectivo, porque é a única forma de que as persoas fagamos de dez o que mellor sabemos facer e nos sintamos motivadas para facelo. E no día a día, o exemplo e os nosos feitos son o que mellor definen a esencia do liderado.

Este propósito tamén leva consigo estar comprometidos coa sociedade, porque as empresas non podemos vivir de costas a ela, e é a nosa obriga contribuír á creación de riqueza e benestar para que a sociedade valore a necesidade de ter cada día máis e mellores empresas. De feito, é nesa forma de actuar onde Mercadona distribúe os seus beneficios coa sociedade, tal e como reflicte a nosa contribución directa e indirecta conxunta, que en 2023 foi de 2.604 millóns de euros, un 15 % máis que en 2022. Ou tamén a cifra de impostos de sociedades, que superou os 343 millóns de euros, incrementándose un 43 % respecto ao pasado exercicio, cun tipo impositivo do 23,3 %.

Esta implicación coa sociedade para alcanzar un impacto máis positivo ten a súa continuidade na nosa responsabilidade de axudar a preservar e protexer o medio ambiente, como así o demostra o noso compromiso de dicir “si a seguir coidando o planeta”. Deste xeito, continuamos desenvolvendo con firmeza políticas para a redución de emisións, o uso de material reciclado nos envases comerciais e a utilización de fontes de enerxía renovables.

Sete anos despois de iniciar a brutal transformación de Mercadona, aínda nos queda moito camiño por percorrer. Co Modelo como guía, seguiremos cambiando e dando bordadas para construír unha relación de confianza mutua cos nosos provedores e interprovedores especialistas, condición imprescindible para abordar con éxito o noso obxectivo de ser Totaler Radical e que os nosos clientes nos elixan e acerten ao realizar a súa compra. Estou convencido de que facendo o necesario para avanzar mellor, e co liderado de cada unha das persoas, directivos e traballadores que formamos esta gran empresa, conseguiremos facer que as cousas pasen.

Mercadona vai moi ben e o ano 2023 foi espectacular en todos os sentidos. Por iso, quero agradecer a confianza do Consello de Administración e dos accionistas nas decisións do Comité de Dirección. Sen o seu apoio e compromiso non sería posible iniciar, desenvolver e continuar coa nosa brutal transformación, tras concluír que tiñamos que pensar no longo prazo a través do investimento, sen endebedamento e con recursos propios, hoxe causa do círculo de eficiencia, rendibilidade e xestión no que está inmerso a compañía.