Para alcanzar los objetivos marcados es necesario satisfacer secuencialmente al resto de componentes.

Resultados financeiros

Uns resultados que a compañía logrou tras satisfacer secuencialmente o resto dos compoñentes, “O Xefe”, O Traballador, O Provedor e A Sociedade

31.041 M€

facturación 

12.968 M

quilos-litros (quilitros)

718 M€

de beneficio neto 

923 M€

de investimento


Mercadona desenvolve como actividade: a distribución de produtos de alimentación, bebida, coidado persoal, limpeza do fogar e coidado de mascotas. O esforzo realizado en 2022 permitiulle á compañía seguir crecendo e construíndo un proxecto diferencial liderado polas 99.000 traballadoras e traballadores que comprometen a diario a súa dedicación e esforzo para satisfacer “Os Xefes”.