Xardíns urbanos en Mercadona

Xardíns urbanos en Mercadona

14 de outubro de 2020
  • Mercadona dispón de cubertas e xardíns verticais en varios supermercados que achegan numerosos beneficios medioambientais para a sostibilidade urbana.
  • Mediante esta iniciativa reforza o seu compromiso coa integración sociolaboral de persoas con discapacidade pertencentes á Fundación Capacis coa que colabora.

Mercadona é consciente da importancia que ten en cada barrio no que está presente. Grazas a esta iniciativa, mediante a que instala xardíns urbanos en cubertas e fachadas dalgunhas das súas tendas, fomenta a boa relación e a convivencia cos veciños ademais de achegar beneficios medioambientais no ámbito.

Vídeo en español

En concreto, 6 supermercados da cidade de Madrid xa dispoñen deste tipo de xardíns. Trátase dos establecementos situados en Paseo del General Martinez Campos 39, en Bravo Murillo 5, Ayala 89, Asura 56, Castellana Juan-Gris e Estocolmo 22.

Para enriquecer estes espazos verdes, escolléronse plantas autóctonas que contribúen a reducir a contaminación e mellorar o ámbito  veciñal. Ademais, trátase de plantas con baixas necesidades de rega, polo que resulta unha iniciativa sostible no uso eficiente da auga.

Os espazos nos que se encontran estes xardíns representan máis de 6.000 metros cadrados de zonas axardinadas e axudan a reducir o CO2 nas zonas urbanas onde se encontran. Ademais, favorecen a protección das aves xa que lles proporciona unha zona onde poder alimentarse e descansar. Mediante esta iniciativa, Mercadona traballa xunto á ONG SEO/BirdLife con distintas medidas para a protección das aves migratorias.

Ademais, grazas á colaboración de Mercadona coa Fundación Capacis, esta iniciativa adquire ademais un gran compoñente social xa que son os propios profesionais con discapacidade intelectual pertencentes a esta asociación os que se encargan da súa construción, do seu mantemento e da súa conservación.

Outro tipo de zonas verdes instaladas en supermercados Mercadona son os xardíns verticais que, ademais de achegar vantaxes climáticas como a redución da calor así como illar e mitigar o ruído das cidades, outorgan un valor estético aos veciños dos supermercados da compañía.

A Responsabilidade Social de Mercadona: un compromiso vivo

Mercadona é consciente do seu papel dentro da sociedade por iso gran parte das súas accións van encamiñadas a devolver todo o bo que recibiu dela. O plan de Responsabilidade Social da empresa ten un compoñente social e ético mediante distintas vertentes de actuación que reforzan o seu interese por ter un crecemento compartido e sostible.

Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio que ten como obxectivo a optimización loxística, a redución dos residuos que xera e a eficiencia enerxética. Este sistema está inspirado polos principios da Economía Circular, que busca a conversión dos residuos en novos recursos útiles. Un exemplo é a substitución das bolsas de plástico dun só uso. Outro exemplo da aposta pola sostibilidade son as medidas de Transporte Sostible co obxectivo de mellorar a calidade do aire nas cidades nas que opera co uso de vehículos impulsados por tecnoloxías cada vez máis limpas e eficientes.

Para demostrar o seu compromiso coa sostibilidade, Mercadona é, dende 2011, asinante do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e loita contra a corrupción.

Logo EActiVate