Cuberta axardinada en patios de bloques en Madrid

Espazos verdes en cubertas e fachadas de Mercadona

12 de abril de 2019
  • A compañía ten integrados en 5 tendas de Madrid cubertas axardinadas en patios de bloques e xardíns verticais en fachadas.
  • Esta iniciativa, ademais de achegar beneficios medioambientais á comunidade, supón a integración sociolaboral de persoas con discapacidade intelectual da Fundación Capacis, encargada do seu mantemento.

Mercadona ten o compromiso de fomentar unha boa relación e convivencia cos veciños dos barrios onde están presentes os seus supermercados. Exemplo diso son os xardóns urbanos que a compañía ten instalados en cubertas de patios de bloques e nas fachadas dalgunhas das súas tendas en Madrid.

Vídeo en español

En total son 5 os espazos verdes creados para mellorar o ámbito e que ademais achegan beneficios medioambientais e sociais. En concreto Mercadona dispón de cubertas axardinadas en tres supermercados situados en patios de bloques no Paseo del General Martinez Campos, 39, en Bravo Murillo, 5 e en Ayala, 89. Ademais ten instalados xardíns verticais nas fachadas dos supermercados de Asura, 56 e Estocolmo, 22.

Para estes espazos utilizáronse especies autóctonas de baixas necesidades hídrica, que reducen a contaminación e o denominado 'efecto illa de calor'. Ademais contribúen a mellorar o ámbito dos veciños e a unha maior sostibilidade urbana cunha mellora da esperanza de vida e do balance enerxético dos edificios.

En total, estas cubertas representan 6.610m2 de zonas axardinadas coa conseguinte redución do CO2 no ámbito máis próximo. Así mesmo, grazas ás medidas adoptadas xunto á ONG SEO/Birdlife favorécese a biodiversidade e protección das aves, proporcionándolles lugares de alimentación e descanso.

Ademais destes beneficios medioambientais, esta iniciativa tamén ten un importante compoñente social. Da construción, do mantemento e da conservación destes xardíns urbanos encárgase a Fundación Capacis, entidade dedicada á inserción social e laboral de persoas con discapacidade intelectual.

Outras zonas verdes integradas na arquitectura das tendas son os xardíns verticais. Este tipo de zonas achegan unhas vantaxes estéticas e climáticas tanto para a tenda como para o ámbito. Contribúen á redución da calor, ao illamento acústico e á mitigación do ruído, ademais de mellorar a biodiversidade do medio urbano.

Outras iniciativas de Responsabilidade Social de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Co devandito obxectivo desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política Mercadona, por exemplo, tamén traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos provedores totaler a conversión dos residuos en novos recursos, con medidas como a recente substitución de bolsas de plástico.

Ademais, Mercadona colabora con máis de 170 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de toda España, ás que doa diariamente alimentos, e participa en campañas de recollida de alimentos. Igualmente, traballa con máis de 28 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

As últimas medidas de Responsabilidade Social pódense consultar aquí.