Cabecera Formulario ARCO

Formulario ARCO

Datos persoais
Petición
Adxuntos(documento que acredite identidade do interesado)

Campos obrigatorios

O responsable do tratamento dos datos persoais facilitados no formulario é MERCADONA, SA, en base ao seu interese lexítimo en tratalos para atender as consultas e denuncias que nos envíe. En función da consulta/denuncia presentada é posible que teñamos que comunicarlle os seus datos persoais a algunha das empresas do noso grupo. Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional sobre o tratamento dos seus datos.
Cancelar