Enquisa hábitos de compra e consumo 2022 da MPAC

Resultados da ‘Enquisa Sobre Hábitos de Compra e Consumo 2022’

01 de decembro de 2022
  • Arredor de 3.500 familias de toda España participaron na sondaxe de 2022.
  • Un 72 % dos consumidores asegura que cambiou os seus hábitos de compra e consumo.
  • Mercadona colabora coa Mesa de Participación de Asociacións de Consumidores para coñecer, a través dos propios usuarios, os hábitos de consumo da poboación, as súas inquietudes e preferencias.

Como cada ano, a Mesa de Participación de Asociacións de Consumidores (MPAC) presentou os resultados da 'Enquisa Sobre Hábitos de Compra e Consumo 2022', onde analiza o comportamento dos consumidores. Nesta edición participaron arredor de 3.500 familias de toda España que, a través da súa opinión, reflicten un cambio nos seus hábitos de compra e consumo.

A sondaxe realizouse durante o primeiro semestre de 2022 pola MPAC, o grupo de traballo formado por Confederacións e Federacións de asociacións de consumidores e usuarios CECUFUCIUNAE e CAUCE, xunto con Mercadona. O estudo está centrado en catro áreas: Hábitos de Compra e Consumo; Decisións de compra, factores e novas tendencias; Etiquetaxe dos alimentos. Hábitos Saudables; e Responsabilidade Social nos hábitos de compra.

Documento en español

Resumen Ejecutivo Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores 2022

Descargar

 

Principais conclusións

A grandes trazos, a enquisa conclúe que o 72 % dos enquisados asegura que cambiou os seus hábitos de compra e consumo. Deles, un 20 % faino buscando mellores prezos e un 21 % opta por adquirir outro tipo de produtos.

Estes son os principais resultados da 7.ª ‘Enquisa Sobre Hábitos de Consumo’:

  • Enquisados máis conscientes do significado da figura do consumidor vulnerable polo nivel de renda.
  • Esixencia fronte á etiquetaxe dos alimentos. O consumidor quere dispoñer cada vez de máis información sobre o produto que adquire.
  • Conciencia ambiental en auxe. O consumidor medio en España ten cada vez máis en conta as empresas responsables co medio ambiente porque el mesmo aposta por un consumo sostible e respectuoso co planeta.
  • Máis da metade dos consumidores valora a proximidade como factor principal, seguido da calidade.
  • As persoas consumidoras seguen valorando de forma positiva a compra en liña de produtos de alimentación.
  • Un de cada catro enquisados opina que as empresas de alimentación deberían enfocar os seus esforzos en innovación na obtención de produtos de maior calidade.

Vídeo en español

Sobre a Mesa de Participación de Asociacións de Consumidores (MPAC)

A Mesa de Participación (MPAC) é un foro de debate e grupo de traballo formado polas Confederacións e Federacións de asociacións de consumidores e usuarios CECU, FUCI, UNAE e CAUCE xunto con Mercadona. Fundada en 2014, a MPAC reúnese periodicamente co fin de debater sobre temas de actualidade, novas tendencias e hábitos de consumo e co obxectivo de propoñer solucións conxuntas no ámbito do consumo e de establecer lazos de unión entre a administración, os consumidores e o ámbito empresarial.