Supermercado Mercadona situado no Mercado Central de Tarragona

O impacto do proxecto conxunto de Mercadona en España

04 de xullo de 2018
  • Mercadona compra 17.533 millóns de euros ao ano en España, un 85% do total.
  • A actividade de Mercadona e a súa cadea de montaxe supón o 1,7% do PIB, con 19.500 millóns de euros de achega, e o 3% do emprego total en España, con 545.000 postos de traballo directos, indirectos e inducidos.
  • Mercadona, os seus interprovedores e algúns provedores especialistas conforman un clúster industrial de 249 fábricas en España.

Vídeo en español

O Modelo de Mercadona ten por obxectivo non só satisfacer "O Xefe" (cliente), o Traballador ou o Provedor, senón tamén a Sociedade coa que a compañía convive. Para iso basea o seu modelo no crecemento compartido.

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é contribuír ao seu desenvolvemento e progreso de forma sostible para construír un modelo de empresa que a xente se sinta orgullosa de que exista.

Mercadona colabora con fabricantes e provedores para fomentar un crecemento compartido e sostible que xere valor nos ámbitos nos que ten presenza. Ademais, aposta dende hai anos pola creación e consolidación dunha industria produtiva e eficiente no país.

Ademais de traballar cos seus interprovedores, Mercadona colabora con máis de 700 provedores, todos eles especialistas, o que lle permitiu impulsar durante os últimos anos un importante clúster industrial no país con 249 fábricas e un total de 54.163 traballadores.

O investimento conxunto de Mercadona e o seu clúster industrial superou os 1.700 millóns de euros en 2017.

Así mesmo, a actividade indirecta de Mercadona, a través da colaboración que mantén con máis de 2.700 provedores comerciais e de servizos e 20.000 pemes e produtores de materias primas locais, tamén é motor de crecemento compartido para a Sociedade.

Segundo o último estudo do Instituto Valenciano de Investigación Económicas (IVIE), a actividade de Mercadona e a súa cadea de montaxe supón o 1,7% do PIB, con 19.500 millóns de euros de achega, e o 3% do emprego total en España, con 545.000 postos de traballo directos, indirectos e inducidos

En materia de emprego, Mercadona xerou 5.000 novos empregos estables e de calidade en 2017, alcanzou un cadro de persoal de 84.000 persoas, e os seus interprovedores máis de 3.900 novos empregos, co conseguinte efecto dinamizador na economía.

Adicionalmente, en 2017, a contribución tributaria de Mercadona ás Administracións Públicas foi de 1.441 millóns de euros en concepto de tributos tanto directos como indirectos.

Principais cifras da Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona

Aposta pola orixe nacional en Mercadona e no sector primario

Mercadona traballa para acometer a modernización da súa Cadea Agroalimentaria Sostible apostando pola estabilidade, a proxección de futuro, a seguridade na compra e a especialización, co obxectivo de que todas as partes obteñan rendibilidade e, polo tanto, sostibilidade. Para iso Mercadona colabora co sector primario nacional. Concretamente, con 8.600 agricultores, 5.200 gandeiros e 12.000 pescadores de toda España.

Esta aposta permítelle a Mercadona, ademais de reforzar a súa oferta eficaz ao dispoñer dos mellores provedores do seu sector, cada vez máis locais e especialistas en produtos, seguir avanzando no seu compromiso de, sempre que sexa viable, utilizar materia prima de orixe nacional. Un feito é que Mercadona realiza compras en España que superan os 17.500 millóns de euros ao ano, un 85% do total de produtos e servizos.

Cifras de colaboración de Mercadona con agricultores, gandeiros e pescadores

 

Transformando Mercadona: impacto social

A transformación que está levando a cabo Mercadona, tanto para renovar as súas tendas como a súa loxística e outros procesos, ten tamén un importante impacto positivo para a sociedade. De feito, os 1.008 millóns de euros de investimento que realizou en 2017 tiveron un efecto multiplicador relevante sobre a economía das zonas onde Mercadona está implantada, ao xerar un impulso moi claro á actividade industrial, ao emprego e ás rendas dos ámbitos nos que a compañía desenvolve a súa actividade.

Na mesma liña van contribuír os 8.500 millóns de euros que Mercadona vai destinar a transformar a compañía no período 2018-2023 co conseguinte impacto positivo na sociedade da que forma parte.

Investimento de Mercadona en 2017 e no período vinculado entre 2018-2023

Un modelo de responsabilidade e innovación social

Mercadona mantén un compromiso co crecemento sostible que se plasma nun desenvolvemento responsable da súa actividade e permite axudar á consecución dos distintos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible impulsados pola Organización de Nacións Unidas. Mercadona é ademais socia do Pacto Mundial, iniciativa promovida pola mesma organización.

A compañía seguiu impulsando o seu Plan de Acción Social, a través do que apoiou distintas iniciativas nas que participou en todas as Comunidades Autónomas. En 2017 Mercadona doou máis de 9.600 toneladas de alimentos a bancos de alimentos e outras entidades. Neste mesmo marco, Mercadona continúa co seu programa de colaboración diaria con máis de 140 comedores sociais de toda España.

Ademais, en 2017 Mercadona consolidou a innovación social das súas tendas, tras investir máis de 1,5 millóns de euros na elaboración de 3.142 novos murais realizados coa técnica trencadís instalados nas peixerías e nos puntos de acabado de carne das súas tendas.Para iso, colaborou con 28 fundacións e centros ocupacionais, así como con Pamesa Cerámica, e contou co esforzo de máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual que diariamente traballaron na elaboración dos devanditos murais.

En materia de medio ambiente, Mercadona dispón dun sistema de Xestión Medioambiental propio enfocado cara a tres áreas: optimización loxística, eficiencia enerxética e redución de residuos. Así mesmo, a compañía desenvolve diferentes estratexias para reducir o desperdicio alimentario.

Neste ámbito, Mercadona foi recoñecida como a segunda empresa máis responsable pola clasificación MercoResponsabilidade e Goberno Corporativo 2017, que avalía variables como o comportamento ético, a transparencia, o compromiso co medio ambiente ou a calidade laboral.