Un ternero toma un biberón que le da un ganadero.
20 de decembro de 2012

Contido non dispoñible neste idioma