Mercadona

Mercadona, segunda empresa con mellor reputación do MERCO 2016

15 de xuño de 2016
  • Máis de 21.000 persoas, entre consumidores, directivos, ONG, influíntes, sindicatos e cidadáns, participan na avaliación.

  • Mercadona consolídase como a 1ª empresa do seu sector.

  • O presidente de Mercadona, Juan Roig, ocupa a 1ª posición no “Ranking Xeral de Líderes 2016”.

Mercadona consolídase como a 2ª empresa con mellor reputación en España no “Ranking Xeral de Empresas 2016” do Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO), e a 1ª empresa do sector da Distribución Xeneralista en España.

Aínda, o presidente de Mercadona, Juan Roig, afianza a súa posición como líder con mellor reputación en España, ao se situar de novo na 1ª posición do “Ranking Xeral de Líderes 2016” do mesmo monitor.

Os resultados obtivéronse coas votacións de máis de 21.000 participantes de todos os ámbitos: directivos empresariais, representantes de ONG, membros de sindicatos, asociacións de consumidores, xornalistas de información económica, catedráticos da área Empresa e cidadáns, entre outros.

Supermercado Can Blahi, Campos, Illes Baleares Supermercado Can Blahi, Campos, Illes Baleares.

Mercadona está moi orgullosa do recoñecemento que recibe por parte da sociedade. A empresa, fiel ao seu Modelo de Calidade Total, basea todas as súas decisións na idea de que é satisfacendo a “O Xefe” (como internamente chamamos ao cliente) que chegan as vendas; con elas, os beneficios; e a partir de aí, o crecemento compartido.

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO)

MERCO é un dos principais monitores de Reputación Corporativa de España e Latinoamérica e este ano publica a súa 16ª edición. A empresa non recibe subvención nin patrocinio, quer público quer privado, sendo a comercialización de informes a súa única fonte de financiamento. Trátase dun monitor de rigorosa metodoloxía que está verificado pola auditora KPMG.

Os enquisados valoran a responsabilidade social e medioambiental das empresas, a calidade dos seus produtos e servizos, os resultados económico-financeiros, a reputación interna e o clima laboral, entre outros.