Juan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona tras a Rolda de Prensa 2021

Mercadona factura un 3,3 % máis, ata os 27.819 millóns e reduce o seu beneficio un 6 % polo impacto dos custos

15 de marzo de 2022

Grazas ao esforzo e compromiso das 96.000 traballadoras e traballadores conseguiu xestionar con éxito un ano moi difícil e complexo.

  • A compañía decidiu non trasladarlles aos seus clientes as subidas de custos derivadas do incremento de prezos das materias primas en orixe, o transporte e os prezos industriais, que tiveron un impacto de 100 millóns de euros na súa marxe operativa, e que provocou un descenso do 6 % do beneficio neto, que foi de 680 millóns de euros en 2021.
  • A pesar do difícil escenario ao que se enfrontou, Mercadona continuou avanzando na súa brutal transformación co obxectivo de ser unha empresa máis dixital e sostible, para o que investiu 1.200 millóns de euros.
  • A compañía creou 1.000 novos postos de traballo con contrato fixo e garantiu o poder adquisitivo do cadro de persoal cunha subida salarial acorde co IPC de España e Portugal, e volveu recoñecer o esforzo do cadro de persoal coa repartición dunha prima por obxectivos de 375 millóns de euros, o 25 % do beneficio total xerado.
  • En 2021, Juan Roig e Hortensia Herrero volveron destinar 100 millóns de euros de parte dos seus dividendos a reactivar a economía da Comunitat Valenciana e de España, cifra que repetirán en 2022 “porque o coñecemento e o diñeiro dan a felicidade… se os compartes”.

Mercadona, empresa de supermercados físicos e de venda en liña, incrementou en 2021 as súas vendas consolidadas a superficie constante un 3,3 %, ata os 27.819 millóns de euros. Deste total, 415 millóns corresponden ás vendas das súas 29 tendas en Portugal, país no que a compañía, tras dous anos de presenza, alcanzou unha cota de mercado do 3 %.

A compañía enfrontouse nestes doce meses, especialmente dende o mes de abril, a un contexto económico e social complexo, no que tivo que xestionar as distintas medidas das diferentes administracións en relación coa pandemia, como as restricións de mobilidade e os confinamentos; así como un elevado incremento dos custos derivado do disparado crecemento das materias primas, do transporte e dos prezos industriais.

Fronte a esta conxuntura inflacionista e para minimizar o seu impacto nos prezos de venda, Mercadona decidiu non trasladarlles aos seus clientes a totalidade desas importantes subidas, o que xerou un impacto negativo de 100 millóns de euros nas súas marxes operativas que se traduciu nunha redución do 6 % do seu beneficio neto, que en 2021 foi de 680 millóns de euros.

1.200 millóns de euros de investimento e creación de 1.000 novos postos de traballo

Mercadona continuou avanzando na súa brutal transformación para consolidar un modelo de empresa máis dixital, produtiva e sostible. Para iso, realizou un novo esforzo investidor durante este ano de 1.200 millóns de euros, cifra que sumada ao investimento dos tres exercicios anteriores supera os 5.000 millóns.

Como resultado deste investimento, a compañía finalizou 2021 con 1.662 supermercados, 29 deles en Portugal, tras inaugurar 79 supermercados, 9 deles en Portugal, e pechar 58 tendas que non se axustaban ao seu novo modelo de tenda máis eficiente e sostible. Igualmente, mantivo o proceso de renovación, ata finalizar o ano con 1.200 supermercados do Novo Modelo de Tenda Eficiente (Tenda 8). A compañía tamén continuou coa implantación da nova sección "Listo para Comer" (“Pronto a Comer” en Portugal), o que lle permitiu finalizar o exercicio con 825 tendas coa nova sección.

Ademais de xerar riqueza e actividade, o seu compromiso investidor materializouse na creación de 1.000 novos postos de traballo directos estables e de calidade, que elevaron o total do cadro de persoal ata as 96.000 persoas, 2.500 delas en Portugal.

Así mesmo, o Comité de Dirección acordou subir o soldo do conxunto do devandito cadro de persoal acorde á subida do IPC, un 6,5 % en España e un 2,7 % en Portugal, co obxectivo de garantir o seu poder adquisitivo e en coherencia cun Modelo de empresa vixente dende hai 28 anos e cuxas traballadoras e traballadores son o mellor activo dos clientes e esenciais para o crecemento do Proxecto Mercadona.

O compromiso da compañía coa xeración de traballos de calidade tamén se viu reflectido ao longo do ano a través de diferentes iniciativas. Así, por exemplo, ao longo de 2021 seguiuse desenvolvendo un importante labor preventivo e formativo en materia de saúde laboral, factor que cobrou un protagonismo aínda maior nun contexto de pandemia, co obxectivo de que o cadro de persoal se sentise sanitariamente protexido e seguro. Con este mesmo obxectivo, reforzouse o servizo telefónico 3C (Call Center COVID), formado por 180 profesionais, entre sanitarios e médicos, que ofreceron atención as 24 horas do día, e os 7 días da semana, chegando a recibir no momento máis complicado da sexta ola, en que un 5 % do cadro de persoal se contaxiou, ata 8.000 chamadas ao día.

Outra mostra deste compromiso é a incorporación de novas aplicacións tecnolóxicas para facilitar a conciliación laboral e familiar. Neste sentido, a aplicación móbil de uso interno Activo2 consolidouse en 2021 como unha das principais canles de comunicación interna que permitiu, non só manter informado o conxunto do cadro de persoal, senón tamén recoller as súas opinións para seguir consolidando Mercadona como un proxecto diferencial ao incorporar boa parte das achegas recibidas a través desta ferramenta colaborativa.

Avanzar na transformación dixital e sostibilidade

Mercadona logrou en 2021 consolidar o seu servizo de compra en liña (Colmeas e Telecompra), e elevar as súas vendas ata os 510 millóns de euros, cifra que representa un crecemento do 40 % respecto ao ano anterior. Así mesmo, Mercadona Online (Colmeas) incrementou o seu número de pedidos ata os 1,8, fronte aos 1,2 millóns de 2020, e pechou o ano cun equipo de 1.636 persoas. Para poder contar coa confianza dos “Xefes” (clientes) que realizan as súas compras a través desta canle, Mercadona contaba no momento do peche do ano con tres Colmeas (almacéns exclusivos para a venda en liña), situadas en Barcelona, Madrid e Valencia, ás que prevé incorporar en 2022 dúas novas, unha en Alacant e outra en Sevilla.

Para seguir impulsando a súa sostibilidade e o seu “si a seguir coidando o planeta”, Mercadona investiu máis de 49 millóns de euros en diferentes iniciativas e medidas encamiñadas para potenciar un impacto máis positivo e sostible en todas as súas accións. Neste contexto, a compañía continuou fortalecendo a súa Estratexia 6.25, que destina un investimento de 140 millóns de euros ata 2025 para conseguir o triplo obxectivo de reducir un 25 % de plástico, lograr que todos os envases sexan reciclables e reciclar todo o residuo de plástico; e finalizou a implantación en toda a cadea da Tenda 6.25, onde se informa e forma ao “Xefe” e aos traballadores na xestión de residuos.

Así mesmo, a través de AENOR, Mercadona verificou o impacto da súa pegada de carbono, tras calcular tanto as súas emisións directas como as indirectas por consumo eléctrico, introduciu novas medidas sostibles de descarbonización, como a renovación da frota con combustibles alternativos, a incorporación de placas solares nalgunhas das súas instalacións ou o cambio de gases refrixerantes nos equipos.

Consciente do impacto social que a COVID-19 está xerando, así como das súas consecuencias sociais e económicas, incrementou un 21 % as doazóns de produtos de primeira necesidade a comedores sociais, bancos de alimentos e outras entidades benéficas coas que colabora, chegando ás 20.600 toneladas doadas, das cales 19.200 se repartiron en España e 1.400 en Portugal. Ademais, como mostra da súa solidariedade coa illa de La Palma, dende o primeiro día da erupción, Mercadona puxo á súa disposición 74 toneladas de alimentos e 1 millón de máscaras.

Un investimento de 1.100 millóns de euros en 2022 e 1.000 novos postos de traballo

Mercadona ten previsto investir 1.100 millóns en 2022 para seguir impulsando o seu plan estratéxico de transformación. Estes recursos destinaranse, principalmente, á apertura de 68 novos supermercados, 58 en España e 10 Portugal; á reforma de 43 supermercados para adecualos ao Novo Modelo de Tenda Eficiente (Tenda 8); e á implantación da nova sección de Listo para Comer/Pronto a Comer a outros 150 supermercados. Para todo iso, a compañía creará máis de 1.000 postos de traballo estable e de calidade en 2022, entre España e Portugal.

O ano 2022 está sendo moi difícil, o escenario inflacionista actual estase reflectindo na compañía e vai supoñer un incremento nos nosos gastos de máis de 500 millóns de euros. Para minimizar este impacto, Mercadona seguirá apostando pola produtividade e eficiencia en cada un dos procesos para ser cada vez máis competitivos. Un exemplo desta estratexia é a retirada do logotipo da máscara corporativa, iniciativa que por si soa xera un aforro de 400.000 euros ao ano.

O presidente de Mercadona, Juan Roig, manifestou que “en 2022 o noso plan de investimento continúa. Seguro que vai seguir sendo un ano moi, moi difícil que imos superar aplicando o noso Modelo de Calidade Total, que é o noso faro para navegar por este escenario de incerteza que estamos vivindo. Estou seguro de que co esforzo individual e colectivo dos 96.000, imos conseguir as metas que marcamos”.

Proxecto Legado Juan Roig e Hortensia Herrero

Un ano máis, tanto Juan Roig como a vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, reforzaron o seu compromiso coa sociedade, ao decidir reinvestir nela unha parte importante dos dividendos provenientes da súa participación na compañía e do seu patrimonio persoal. En total, ambos destinaron 100 millóns de euros en 2021 a diferentes iniciativas (Emprendemento, Formación, Deporte, Entretemento, Arte e Cultura) que canalizaron a través do Proxecto Legado.

Este compromiso, que se iniciou hai máis dunha década e que en 2022 seguirá impulsándose con outros 100 millóns de euros do seu patrimonio persoal, nace do convencemento por parte de ambos de que “o coñecemento e o diñeiro dan a felicidade… se os compartes”. E no seu caso, a través de distintos proxectos sostibles e solidarios, como son Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club, L’Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Casal España Arena de València) e Fundación Hortensia Herrero.

Principais feitos relevantes de Mercadona en 2021

Juan Roig, presidente de Mercadona, tras a celebración da Rolda de Prensa 2021Juan Roig, presidente de Mercadona, tras a celebración da Rolda de Prensa 2021.

Juan Roig, presidente de Mercadona, tras a celebración da Rolda de Prensa 2021Juan Roig, presidente de Mercadona, tras a celebración da Rolda de Prensa 2021.

Juan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona tras a celebración da Rolda de Prensa 2021Juan Roig e membros do Comité de Dirección de Mercadona tras a celebración da Rolda de Prensa 2021.

Memoria Anual 2021

Descargar