Entrega productos a Cruz Roja Española de Albacete

Mercadona entrégalles máis de 9.000 quilos de alimentos de primeira necesidade a entidades sociais como Cruz Roja Albacete

20 de abril de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración con entidades sociais como Cruz Roja de Albacete entregando produtos de primeira necesidade como leite, arroz, pasta, conserva, feixóns, garavanzos, azucre, etc.
  • Mercadona reforza as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada polo Covid-19 para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais de Castilla-La Mancha máis de 33 toneladas de produtos e alimentos.
  • En 2019 a compañía doou un total de 250 toneladas de alimentos de primeira necesidade en toda Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada polo Covid-19. Neste sentido, reactiva o seu proceso de doazóns coas entidades sociais da cidade de Albacete coas que colabora habitualmente, e procede a aplicar novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas, como a subministración destas organizacións.

José Ruiz, Director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais de Castilla-La Mancha, onde doou 250 toneladas de alimentos en 2019. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Por outro lado, Francisco Pérez Del Campo, Presidente Local de Cruz Roja Española en Albacete, agradeceu a Mercadona a súa colaboración: “Durante a crise que estamos vivindo, unha das múltiples respostas que Cruz Roja está dando á poboación, é a de cubrir as necesidades básicas de alimentación das persoas e familias que están en risco de pobreza e exclusión, e neste sentido, a axuda que recibimos de Mercadona complementará  a consecución da devandita medida, polo que quero transmitirlles o agradecemento da nosa organización por unha colaboración que vai beneficiar a tantas persoas”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 240 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 2.565 toneladas de alimentos, 2.450 en España e 115 en Portugal, cantidades que se foron incrementando dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que o Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos.  Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións  Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

IstoNONtenquePARAR porque Isto Pasará

Francisco Pérez Del Campo, Presidente Local de Cruz Roja Española en Albacete, e José Ruiz, Director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La ManchaFrancisco Pérez Del Campo, Presidente Local de Cruz Roja Española en Albacete, e José Ruiz, Director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha.

Entrega de produtos a Cruz Roja Española en AlbaceteEntrega de produtos a Cruz Roja Española en Albacete.