Fachada exterior tenda Mercadona

Mercadona entrégalle 4.900 quilos de produtos ao Banco de Alimentos de El Campo de Gibraltar

20 de decembro de 2019
  • A compañía reforza así o convenio que mantén coa entidade.
  • Mercadona colabora, ademais, nas Operacións Quilo que o Banco de Alimentos leva a cabo nos seus supermercados ao longo do ano. 

A compañía de supermercados Mercadona, no marco do convenio de colaboración subscrito co Banco de Alimentos de El Campo de Gibraltar, fixo entrega de 4.900 quilos de produtos de primeira necesidade para distribuílos entre as persoas máis necesitadas, a través das distintas entidades benéficas que colaboran co Banco de Alimentos.

En virtude do citado acordo, Mercadona colaborou un ano máis na organización das distintas campañas de recollida de alimentos que o Banco de Alimentos levou a cabo nos seus supermercados durante o presente ano na zona. 

Dende o Banco de Alimentos de El Campo de Gibraltar, o seu presidente, José Serrano, mostrou o seu agradecemento a Mercadona "porque a compañía materializou unha importante doazón, que servirá para paliar as necesidades alimentarias de moitas persoas necesitadas en El Campo de Gibraltar, con independencia da súa colaboración loxística nas operacións quilo que se realizan nas súas tendas durante o ano".

Banco de Alimentos de El Campo de Gibraltar, é unha asociación sen ánimo de lucro, cuxo obxecto social é a mediación dos excedentes alimentarios de comerciantes por xunto do sector, procurando canalizar estes cara ás entidades e institucións de utilidade social que aseguren a súa óptima repartición, coas debidas garantías sanitarias.

Por outro lado, cabe destacar que Mercadona segue desenvolvendo o seu plan de acción social por medio do apoio a diversas institucións e entidades sociais en Cádiz, provincia na que colabora con once comedores sociais, con entregas diarias de produtos: Amigas al Sur e Virgen Poderosa en Cádiz capital, Nuevo Hogar Betania e Hogar Marillac en La Línea de la Concepción, ACCEM en Arcos de la Frontera, Nuevo Ciclo e Cociña Solidaria "Esperanza de la Yedra" en Jerez de la Frontera, Padre Cruceyra en Algeciras, a Casa Fogar Federico Ozanam en San Fernando, Cociña Solidaria "Nuestra Señora del Carmen de Bonanza" en Sanlúcar de Barrameda e Humildad y Caridad en Rota. Estas doazóns realízanse de forma diaria grazas aos recursos loxísticos e humanos de Mercadona, que leva a cada un dos comedores sociais os produtos e os entrega nas mellores condicións de calidade e seguridade alimentaria para que os voluntarios preparen as comidas.

Mercadona con comedores sociais

Mercadona colaborou en 2018 cun total de 170 comedores sociais e outras entidades, entre os que repartiu máis de 8.300 toneladas de alimentos por valor de 11,5 millóns de euros. Grazas a esta iniciativa, que forma parte do seu proxecto de colaboración social, o ano pasado 12.900 familias de toda España beneficiáronse deste apoio que lles achegou melloras tanto directas como indirectas, segundo se desprende do informe elaborado pola Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) que mediu o beneficio social da colaboración que mantén Mercadona con comedores sociais.

Segundo o informe realizado por ECODES, a implicación de Mercadona ten un retorno social, económico e medioambiental que se traduce en benestar social. Concretamente, e de acordo co estudo baseado na metodoloxía SROI (retorno social dos investimentos nas súas siglas en inglés) realizado, o programa de colaboración que realiza a compañía xera un efecto multiplicador claro, que provoca que cada euro que a compañía doa directamente derive en 3,7 euros de beneficio social, ata alcanzar en 2018 unha contribución que, indirectamente, superou os 42,5 millóns de euros en retornos sociais.

O informe conclúe que os 11,5 millóns de euros de alimentos doados ás diferentes entidades que xestionan estes comedores sociais representan o 29% do beneficio social xerado, un beneficio social directo que lle evita a estes 170 comedores sociais a compra dos produtos e os gastos asociados á loxística da súa adquisición. A iso hai que sumar o beneficio social indirecto, que alcanzaría un valor total de 29 millóns de euros, o 70% do beneficio social xerado, grazas á melloría da saúde física e do benestar material e emocional destas 12.900 familias. O 1% do beneficio social restante provén das melloras medioambientais que xera esta iniciativa de Mercadona, que reduce o desperdicio alimentario e as emisións de CO2, o que evita a produción de comida adicional e provoca un aforro de enerxía e recursos valorado en 0,5 millóns de euros.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é contribuír ao seu desenvolvemento e progreso de forma sostible. Co devandito obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos provedores totaler a conversión de residuos en novos recursos. Ademais, Mercadona traballa con 33 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial das Nacións Unidas pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.