Entrega de alimentos de Mercadona ao Banco de Alimentos de Zaragoza

Mercadona entrega produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Zaragoza

17 de xuño de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración co Banco de Alimentos de Zaragoza entregando 17.000 kg de produtos de primeira necesidade como leite, conservas de peixe, legume cocido, froita envasada e cacao.
  • Mercadona reforza as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada pola Covid-19, e dá resposta ás necesidades ocasionadas por esta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais máis de 115 toneladas de produtos e alimentos.
  • O alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, puxo en valor a necesidade de que as empresas axuden a dar soporte á cidade de Zaragoza.
  • En 2019 a compañía doou un total de 208 toneladas de alimentos de primeira necesidade tan só en Aragón.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, reactiva o seu proceso de doazóns coas entidades sociais de Zaragoza coas que colabora habitualmente, e procede a aplicar novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas, como a subministracións destas organizacións.

Na entrega de alimentos Mercadona contou coa presenza do alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quen sinalou: “Mercadona fai unha xenerosa doazón, estou convencido de que seguirá colaborando, queremos agradecer á xente que traballou nos supermercados polo gran labor que fixo”.

Chema de Lasala, Director de Relacións Institucionais de Mercadona en Aragón destaca: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais de Aragón, onde doou 208 toneladas de alimentos en 2019. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Durante esta entrega, o Presidente do Banco de Alimentos de Zaragoza, José Ignacio Alfaro, sinalou: “estamos moi agradecidos con aquelas empresas que como Mercadona contribúen a dar continuidade ao proxecto iniciado pola nosa entidade. Dende o Banco solicitamos a toda a sociedade zaragozana, que nestes momentos tan difíciles, a xente participe e colabore con nós, para que entre todos poidamos seguir axudando coa subministración de alimentos ás familias máis necesitadas de Zaragoza".

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Pan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 240 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 4.884 toneladas de alimentos, 4.674 en España e 210 en Portugal, cantidades que se foron incrementando dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Entrega de alimentos de Mercadona ao Banco de Alimentos de ZaragozaEntrega de alimentos de Mercadona ao Banco de Alimentos de Zaragoza.

Logo EActiVate