Responsables da Cruz Vermella e Mercadona en Catalunya durante a entrega de alimentos

Mercadona entrega máis de 6.500 paquetes de cereais á Cruz Vermella en Catalunya

17 de outubro de 2022
  • De xaneiro a setembro, a compañía entregou máis de 3,6 millóns de quilos de produtos de primeira necesidade a entidades sociais catalás, que se suman aos máis de 5,3 millóns doados durante 2021.
  • Colabora diariamente con 157 entidades sociais e organizacións benéficas de Barcelona, Tarragona, Girona e Lleida, e participan os 251 supermercados.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, fixo efectiva hoxe a entrega de 6.528 paquetes de cereais (que equivalen a 3.264 quilos) á Cruz Vermella en Catalunya.

A nova doazón realizada á Cruz Vermella forma parte das que a cadea está levando a cabo a diversas entidades sociais e organizacións benéficas de Catalunya. En total, dende o 1 de xaneiro ata o 30 de setembro, entregou 3.631.000 quilos de alimentos, tanto secos coma frescos, e artigos de hixiene persoal, que se suman aos máis de 5,3 millóns de quilos (concretamente 5.396.000 quilos) doados durante 2021, ano no que incrementou un 77 % as doazóns, a consecuencia da situación derivada da pandemia.

Mercadona colabora diariamente con 157 entidades sociais e organizacións benéficas catalás, como os catro bancos de alimentos de Barcelona, Tarragona, Girona e Lleida e as súas entidades colaboradoras, a Cruz Vermella en Catalunya e o banco de produtos non alimenticios La Nau, entre outras. Do total de entidades, 103 corresponden ás comarcas de Barcelona, 24 ás de Tarragona, 21 ás de Girona e 9 ás comarcas ilerdenses. Ademais, hai que engadir que foi ampliando progresivamente o número de supermercados que realizan doazóns de produtos non aptos para a venda, pero si para o seu consumo e, dende hai máis de dous anos, participan todas as tendas que a cadea ten en Catalunya, 251 en total.

Dos máis de 3,6 millóns de quilos doados no que vai de ano, preto de 2,4 millóns de quilos repartíronse entre as entidades sociais das  comarcas de Barcelona, 689.000 quilos entre as de Tarragona, e 358.000 e 214.000 foron ás comarcas de Girona e de Lleida, respectivamente.

O presidente da Cruz Vermella en Catalunya, Josep Quitet, sinalou  que “a alianza empresarial entre a Cruz Vermella e Mercadona vén de lonxe, reforzada especialmente durante a pandemia. Agora, esta nova doazón englobámola no Plan Cruz Vermella Reacciona que acabamos de lanzar ante a necesidade básica urxente de moitos fogares en risco de vulnerabilidade do país que atravesan grandes dificultades debido á incerteza económica derivada da pospandemia, da inflación, ou do contexto bélico en Europa”.

Pola súa parte, o director de Relacións Externas de Mercadona en Catalunya, Bernat Morales, destacou "o importante labor que está levando a cabo a Cruz Vermella, así como o resto de entidades sociais e organizacións benéficas de Catalunya" e sinalou que "nos primeiros nove meses de 2022, levamos doados máis de 3,6 millóns de quilos de alimentos e artigos de hixiene persoal. Isto representa para a compañía a satisfacción de levar a cabo os nosos obxectivos de solidariedade e responsabilidade social para axudar a paliar, na medida do posible, as demandas das persoas máis necesitadas".

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte deste plan, colabora con 410 comedores sociais, 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais e organizacións benéficas de España e Portugal, aos que realiza doazóns diariamente. De feito, durante o primeiro semestre de 2022 a compañía doou a todas estas entidades un total de 10.800 toneladas de alimentos, das cales preto de 2.600 en Catalunya. Estas cantidades fóronse incrementando dende que tomou a decisión de reforzar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade ás entidades sociais e organizacións benéficas coas que colabora habitualmente.

Así mesmo, a compañía ten implantadas diversas estratexias para evitar o desperdicio de alimentos e colabora con outras iniciativas como a Gran Recollida ou as Operacións Quilo, ás que apoia cos seus recursos humanos e loxísticos.

O Plan Cruz Vermella Reacciona

É a resposta ante a crise que deixa a pandemia, o cambio climático e o conflito de Ucrania para atender, nunha primeira fase, a 10.328 persoas/2.582 fogares en Catalunya -100.000 persoas e 25.000 fogares en España- cunha duración inicial de 12 meses.

En Catalunya a Cruz Vermella destinará preto de 1 millón de euros para dar unha resposta directa, inmediata e próxima ante a crise.

Segundo os últimos datos do IDESCAT (xullo de 2022), o 25,9 % da poboación de Catalunya está en risco de pobreza ou exclusión social.

Doazón de 6.500 paquetes de cereais Hacendado á Cruz Vermella de CatalunyaEntrega de paquetes de cereais Hacendado á Cruz Vermella de Catalunya.

Imaxe de cabeceira: Responsables da Cruz Vermella e Mercadona en Catalunya durante a entrega de alimentos.