Entrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona ao Banco de Alimentos de Ciudad Real

Mercadona entrega máis de 4.300 quilos de alimentos de primeira necesidade a entidades sociais como o Banco de Alimentos de Ciudad Real

14 de outubro de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración con entidades sociais como o Banco de Alimentos de Ciudad Real entregando produtos de primeira necesidade como leite, galletas, aceite, conserva, fabas, zumes, azucre, fariña…etc.
  • Mercadona reforza as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada pola Covid-19 para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais de Castilla-La Mancha máis de 200 toneladas de produtos e alimentos.
  • En 2019 a compañía doou un total de 250 toneladas de alimentos de primeira necesidade en toda Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, reactiva o seu proceso de doazóns coas entidades sociais da cidade de Ciudad Real coas que colabora habitualmente, e procede a aplicar novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas, como a subministración destas organizacións.

José Ruiz, Director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais de Castilla-La Mancha, onde doou 250 toneladas de alimentos en 2019. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Por outro lado, Segundo Alcázar, Presidente do Banco de Alimentos de Ciudad Real, sinalou: “Queremos agradecer de novo a extraordinaria colaboración de Mercadona nunha situación tan difícil como a que estamos vivindo. Esta nova acción solidaria de Mercadona estanos permitindo dispoñer nos nosos almacéns dunha notable entrada de produtos alimenticios que posteriormente estamos distribuíndo, a través das entidades benéficas coas que colaboramos, aos colectivos máis desfavorecidos e necesitados, porque coa crise sanitaria  disparouse a demanda de axuda e as entregas ás entidades benéficas aumentaron un 30 %”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 270 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 11.969 toneladas de alimentos, 11.285 en España e 684 en Portugal, cantidades que se foron incrementado dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos.  Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Entrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona ao Banco de Alimentos de Ciudad RealEntrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona ao Banco de Alimentos de Ciudad Real.

Logo EActiVate