Momento da entrega de produtos de Mercadona ao Banco de Alimentos de Almería

Mercadona entrega máis de 3.500 quilos de produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Almería

03 de xaneiro de 2023
  • A compañía afianza a súa colaboración co Banco de Alimentos de Almería doando zumes, cereais, aceite e atún en conserva, entre as diferentes iniciativas sociais que realiza.
  • En total e no momento do peche de novembro (último dato dispoñible) a compañía doara na provincia máis 360 toneladas de alimentos, o que equivale a máis de 6.000 carros da compra.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, continúa reforzando o seu proceso de doazóns, e fixo entrega de máis de 3.500 quilos de produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Almería. En concreto, doou produtos como zumes, cereais, aceite e atún en conserva.

Luis Docavo, presidente do Banco de Alimentos de Almería quixo destacar que “en nome dos beneficiarios últimos destes alimentos e das entidades de repartición queremos agradecer a Mercadona a súa colaboración co noso Banco de Alimentos, por facer posible a axuda ás persoas que nestes momentos están en dificultades”.

Conchi Parra, directora de Relacións Externas da compañía en Almería, destaca que: “dende Mercadona realizamos diferentes iniciativas sociais entre as que se encontran as doazóns para poder chegar aos colectivos máis desfavorecidos. Ademais de colaborar co banco de alimentos, colaboramos con doazóns diarias con 11 entidades sociais da provincia de Almería dende 14 tendas”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 450 comedores sociais, 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal aos que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan. De feito, en 2021, a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 20.600 toneladas de alimentos, un 21 % máis que en 2020.

Xunto á doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual. Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire na nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Momento da entrega de produtos de Mercadona ao Banco de Alimentos de AlmeríaMomento da entrega de produtos de Mercadona ao Banco de Alimentos de Almería.