Fachada exterior tenda Mercadona

Mercadona entrega ao Banco de Alimentos de La Rioja 5.500 litros de leite

06 de septembro de 2019
  • A cadea de supermercados doou 96.000 quilos de produtos de primeira necesidade en 2018 en La Rioja.

Mercadona doou ao Banco de Alimentos de La Rioja 5.500 litros de leite. Renóvase así o convenio de colaboración entre ambas as dúas entidades a través do que Mercadona, nos últimos sete anos, doou ao Banco de Alimentos de La Rioja máis de 31.000 quilos de produtos de primeira necesidade. O convenio inclúe, ademais, outras axudas, como a doazón diaria de produtos de primeira necesidade e a participación nas distintas campañas de recollida de alimentos que organiza o Banco de Alimentos de La Rioja.

Na entrega estiveron presentes José Manuel Pascual-Salcedo, presidente do Banco de Alimentos de La Rioja, e Imanol Flandes, director de Relacións Externas de Mercadona en La Rioja. Flandes resaltou que “unha das patas vitais da responsabilidade social empresarial de Mercadona en La Rioja é o apoio ao Banco de Alimentos, que desenvolve un gran labor axudando a aqueles que máis o necesitan”. Pascual-Salcedo, pola súa parte, agradeceu a Mercadona “a colaboración diaria que mantén Mercadona, a través da nosa entidade, cos máis necesitados da sociedade rioxana, ao que hoxe debemos sumar os 5.500 litros de leite, produto que agora mesmo era deficitario no noso almacén”. 

Como parte da súa responsabilidade social empresarial, Mercadona non só realiza esta colaboración co Banco de Alimentos de La Rioja, senón que tamén colabora diariamente co comedor social Cocina Económica, de Logroño, doando produtos de primeira necesidade. Estas colaboracións alcanzaron, o ano pasado, 96.000 quilos de alimentos doados en La Rioja.

José Manuel Pascual-Salcedo, presidente do Banco de Alimentos de La Rioja, e Imanol Flandes, director de Relacións Externas de Mercadona en La RiojaJosé Manuel Pascual-Salcedo, presidente do Banco de Alimentos de La Rioja, e Imanol Flandes, director de Relacións Externas de Mercadona en La Rioja.

Mercadona en La Rioja

Mercadona conta con 9 tendas en La Rioja (5 en Logroño e 1 en Alfaro, Arnedo, Calahorra e Haro) e un cadro de persoal de 506 persoas con emprego estable e de calidade. A compañía mantén relación comercial con 805 pemes e en 2018 realizou compras a provedores rioxanos por valor de 377 millóns de euros, un 5% máis que o ano anterior.

Banco de Alimentos de La Rioja

O Banco de Alimentos de La Rioja é unha fundación benéfica de carácter social, aconfesional e sen ánimo de lucro que está integrada na Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) e a Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA). Formada por un grupo de voluntarios rioxanos, encárgase de recoller alimentos procedentes de excedentes de empresas de alimentación e doazóns de particulares e repartilos entre a xente necesitada de La Rioja. En 2018 distribuíron, a través de 102 entidades colaboradoras, un total de 1.369.484 quilos de alimentos a 10.160 beneficiarios. A súa segunda liña de traballo está centrada no aproveitamento dos alimentos.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Co devandito obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos provedores totalers a conversión de residuos en novos recursos.

Ademais, Mercadona colabora con máis de 170 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades benéficas de toda España para a doazón diaria de alimentos, así como, a colaboración en campañas de recollida de alimentos. Igualmente, traballa con máis de 33 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por más de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial das Nacións Unidas pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.