Logotipo de Mercadona na cristaleira

Mercadona entrega 9.600 quilos de alimentos ao Banco de Alimentos de Ceuta

15 de xuño de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración coa entidade facéndolle entrega de produtos de primeira necesidade como leite, pasta, aceite ou legumes.
  • A compañía, ata o momento, doou ao Banco de Alimentos e á Fundación Cruz Blanca 43 toneladas de produtos e alimentos.
  • Mercadona reforza as doazóns de produtos de primeira necesidade en Ceuta durante a excepcional situación ocasionada pola Covid-19.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, a compañía realizou unha nova doazón de 9.621 quilos de produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Ceuta nas últimas semanas, entidade á que doou no que vai de ano máis de 20 toneladas de alimentos.

No seu compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, a compañía reforzou o seu proceso de doazóns na Cidade Autónoma e aplicou novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas como a subministración destas organizacións. Nese sentido, entregou no que levamos de ano na Cidade Autónoma máis de 43.000 quilos de alimentos, dos que máis de 23.000 se realizaron á Fundación Los Hermanos de la Cruz Blanca.

Rafa Piñero, Director de Relacións Externas de Mercadona en Ceuta, destacou que “a situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo. Esperamos que as doazóns que estamos levando a cabo axuden neste obxectivo”.

Por outro lado, Pedro Mariscal, presidente do Banco de Alimentos de Ceuta, agradeceu novamente as "doazóns que Mercadona está realizando de forma continuada xa que se realizan nun momento crucial para o Banco. Ante a imposibilidade de recoller alimentos de forma presencial, estas doazóns permítennos seguir atendendo o incremento de usuarios que están recibindo as nosas entidades colaboradoras". Mariscal lembrou "a importancia da colaboración privada e de particulares para seguir dando cobertura ás necesidades que actualmente nos demandan todas aquelas familias que se están vendo afectadas".

Unha política de acción social integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 265 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 6.201 toneladas de alimentos, 5.933 en España e 268 en Portugal, cantidades que se foron incrementado dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Pedro Mariscal, presidente do Banco de Alimentos de Ceuta xunto ao seu equipo durante a entrega da doazónPedro Mariscal, presidente do Banco de Alimentos de Ceuta xunto ao seu equipo durante a entrega da doazón.

Logo EActiVate