Entrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona á Cruz Vermella de Ciudad Real

Mercadona entrega 10.000 quilos de alimentos de primeira necesidade a entidades sociais como a Cruz Vermella de Ciudad Real

03 de xuño de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración con entidades sociais como a Cruz Vermella de Ciudad Real entregando produtos de primeira necesidade como leite, galletas, arroz, pasta, conserva, fabas, zumes, produtos de hixiene, etc.
  • Mercadona reforza as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada pola Covid-19 para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais de Castilla-La Mancha máis de 100 toneladas de produtos e alimentos.
  • En 2019 a compañía doou un total de 250 toneladas de alimentos de primeira necesidade en toda Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, reactiva o seu proceso de doazóns coas entidades sociais da provincia de Ciudad Real coas que colabora habitualmente, e procede a aplicar novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas, como a subministración destas organizacións.

José Ruiz, Director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais de Castilla-La Mancha, onde doou 250 toneladas de alimentos en 2019. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Por outro lado, Rosario Lafuente, Presidenta  da Cruz Vermella Española en Ciudad Real, quixo agradecer a Mercadona a sensibilidade e a solidariedade cos máis necesitados. Sen dúbida, grazas a esta solidariedade puidemos chegar a tantas e tantas persoas necesitadas.

Grazas dende o corazón, pois con esta colaboración e a de moitas outras persoas e empresas puidemos chegar a cumprir o noso obxectivo: “‘Estar preto das persoas, sobre todo dos máis vulnerables”. Grazas outra vez no meu nome, no da Cruz Vermella de Ciudad Real e no das persoas que recibirán gratamente esta axuda.

Coa declaración do Estado de Alarma causado pola Crise Sanitaria da COVID-19, a Cruz Vermella puxo en marcha un plan especial para dar resposta de emerxencia ás necesidades das persoas, Plan Responde, o que fixo posible que a día de hoxe se puidesen atender 1.564.087 persoas en toda España e 57.558 de Castilla-La Mancha.

Na provincia de Ciudad Real atendéronse no momento actual 16.006 persoas, as que recibiron máis de 68.000 respostas. Hai que destacar a axuda a máis de 7.000 persoas na área de Inclusión Social (entregas de bens de primeira necesidade, entregas económicas, acompañamentos sociais, información social, aloxamento, asistencia en trámites e xestións, apoio psicosocial, etc.) e máis de 10.000 persoas na área de Saúde (información sobre saúde e COVID-19, asistencia psicolóxica, asistencia farmacolóxica e acompañamentos a centros de saúde, principalmente). Por outro lado, apoiamos a máis de 400 persoas mediante información e orientación laboral e a máis de 600 nenos/as de familias en dificultade social ofrecendo reforzo educativo a través de soportes dixitais. Dende a área de Socorros e Emerxencias efectuáronse traslados sanitarios a petición do 112, ao mesmo tempo que se colaborou no aloxamento e mantemento de espazos temporais de albergue para persoas sen fogar. Todo iso sen deixar de atender a actividade ordinaria da organización, grazas ao gran labor dos seus máis de 3.000 voluntarios e voluntarias cos que conta a Cruz Vermella na provincia de Ciudad Real, dos que máis de 600 interviñeron directamente no Plan Responde, xunto ao seu persoal técnico.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 240 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 5.835 toneladas de alimentos, 5.567 en España e 268 en Portugal, cantidades que se foron incrementando dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos.  Ademais, traballa no proxecto de Distribución Urbana sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción. 

Entrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona á Cruz Vermella de Ciudad RealEntrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona á Cruz Vermella de Ciudad Real.

Entrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona á Cruz Vermella de Ciudad RealEntrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona á Cruz Vermella de  Ciudad Real.

Logo EActiVate