Entrega de productos de primera necesidad de Mercadona a Cáritas Toledo

Mercadona doa 9 toneladas de alimentos a Cáritas Toledo

10 de decembro de 2021
  • A compañía afianza a súa colaboración con Cáritas Diocesana de Toledo, entregando case 9.000 quilos de alimentos de primeira necesidade como legumes, galletas, aceite, azucre e leite.
  • Mercadona doou na rexión o equivalente a máis de 8.300 carros da compra, duplicando o doado no ano anterior.
  • Mercadona apoia e colabora habitualmente con 12 comedores sociais de Castilla-La Mancha, ademais de entidades como o Banco de Alimentos, Cáritas ou a Cruz Vermella.
  • En 2020 a compañía doou máis de 500 toneladas de alimentos de primeira necesidade tan só en Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, a compañía, que xa doou durante 2020 máis de 500 toneladas de produtos de primeira necesidade a diferentes entidades sociais da rexión, fixo entrega a Cáritas Toledo de case 9 toneladas de alimentos de primeira necesidade para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.

Natalia Castrillo, directora de Relacións Externas de Mercadona na provincia de Toledo, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais de Castilla-La Mancha, onde doou 503 toneladas de alimentos en 2020. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Por outro lado, Javier García-Cabañas, Secretario Xeral de Cáritas en Toledo, deu as grazas unha vez máis a Mercadona por responder sempre ás peticións que se realizan dende Cáritas, “o que nos permite atender a máis familias da Arquidiocese de Toledo”.  García-Cabañas puxo en valor o compromiso de Mercadona con Cáritas, sendo “un exemplo de empresa con corazón”, cuxa colaboración é continua en todos os momentos. Nestas datas da Campaña de Nadal “a colaboración de Mercadona é fundamental para poder atender a miles de familias”. En 2020 Cáritas Diocesana de Toledo atendeu a  11.100 persoas e indirectamente a 37.200 persoas de toda a Arquidiocese de Toledo”. Tamén agradeceu o traballo que se realiza no Centro de Distribución “Virgen del Sagrario”, xestionado por Marisa Martínez, e que canalizará toda a doazón de Mercadona. 

Mercadona duplicou en 2020 as súas doazóns de produto respecto ao ano anterior, o equivalente a 8.300 carros da compra, a través da colaboración con máis de 12 comedores sociais, ademais das diferentes sedes do Banco de Alimentos, a Cruz Vermella ou Cáritas da rexión onde a compañía está presente.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Xunto á doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Entrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona a Cáritas ToledoEntrega de produtos de primeira necesidade de Mercadona a Cáritas Toledo.