Entrega de alimentos de Mercadona ao Banco de Alimentos de Cáceres

Mercadona doa máis de 6.400 quilos de alimentos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Cáceres

05 de novembro de 2021
  • A compañía afianza a súa colaboración co Banco de Alimentos de Cáceres entregando produtos de primeira necesidade como aceite de oliva, legumes ou cacao soluble, entre outros.
  • A compañía, no que vai de 2021, doou ás distintas entidades e organizacións sociais da rexión máis de 115 toneladas de produtos e alimentos.
  • Mercadona apoia e colabora con 5 comedores sociais da Comunidade e ademais cos Bancos de Alimentos de Badajoz e de Cáceres e outras entidades sociais da rexión.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19, e doa máis de 6.400 quilos de alimentos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Cáceres, para axudar aos que máis o necesitan.

Maribel Martín-Romo, Directora de Relacións Externas de Mercadona en Extremadura, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais da rexión. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nunha situación de extraordinaria complexidade como a que estamos vivindo”.

Por outro lado, Juan Carlos Fernández, Presidente do Banco de Alimentos de Cáceres, “agradece este xesto que non queda aí, pois ofrece, coma sempre, a posibilidade de que cando necesitemos alimentos en momentos tan difíciles como os que estamos vivindo, están á nosa disposición”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolverlle parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Xunto á doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables, e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Entrega de alimentos de Mercadona ao Banco de Alimentos de CáceresResponsables de Mercadona e do Banco de Alimentos de Cáceres durante a entrega.