Entrega de productos de Mercadona realizada a Cáritas Toledo

Mercadona doa máis de 5 toneladas de alimentos de primeira necesidade a Cáritas Toledo

31 de xullo de 2020
  • A compañía continúa afianzando a súa colaboración con entidades sociais da provincia de Toledo, como con Cáritas Toledo, entregando alimentos de primeira necesidade como, neste caso, leite e produtos de chacinería cortados.
  • Mercadona reforza as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada pola Covid-19, e dá resposta ás necesidades derivadas desta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais de Castilla-La Mancha máis de 186 toneladas de produtos e alimentos.
  • En 2019, a compañía doou un total de 250 toneladas de alimentos de primeira necesidade na Comunidade de Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, continúa reforzando o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, consolida o seu proceso de doazóns a entidades sociais da comunidade, aplicando novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas, como a subministración destas organizacións.

Natalia Castrillo, Directora de Relacións Externas de Mercadona na provincia de Toledo, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e entidades sociais de Castilla-La Mancha, onde doou 250 toneladas de alimentos en 2019. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Marisa Martínez, Coordinadora do centro de distribución ‘Virgen del Sagrario’ de Cáritas Diocesana de Toledo, agradeceu a Mercadona esta nova doazón que “axudará a moitas familias da Arquidiocese de Toledo que están sufrindo a grave crise económica na que nos encontramos”. Así mesmo, indicou que “aínda que esteamos en período de vacacións, a caridade non ten vacacións, nin pecha, porque sempre temos que estar atentos aos nosos irmáns máis vulnerables: as persoas sen fogar, os migrantes, as vítimas de violencia, as mulleres máis vulnerables, ou as familias que non teñen vivenda nin traballo”. 

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 270 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano, a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 8.918 toneladas de alimentos, 8.518 en España e 400 en Portugal, cantidades que se foron incrementado dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é, dende 2009, membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Entrega de productos de Mercadona realizada a Cáritas ToledoEntrega de produtos de Mercadona realizada a Cáritas Toledo.

Logo EActiVate