Responsables do Banco de Alimentos de Badajoz e de Mercadona durante a doazón

Mercadona doa máis de 4.500 quilos de alimentos de primeira necesidade á Fundación Banco de Alimentos de Badajoz

05 de agosto de 2021
  • A compañía afianza a súa colaboración co Banco de Alimentos de Badajoz entregando produtos de primeira necesidade como arroz, legumes ou cacao soluble.
  • A compañía, no que vai de 2021, doou ás distintas entidades e organizacións sociais da rexión máis de 87 toneladas de produtos e alimentos.
  • Mercadona apoia e colabora con 5 comedores sociais da Comunidade e ademais cos Bancos de Alimentos de Badajoz e de Cáceres e outras entidades sociais da rexión.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada polo Covid-19, e doa máis de 4.500 quilos de alimentos de primeira necesidade á Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, para axudar aos que máis o necesitan.

Maribel Martín-Romo, Directora de Relacións Externas de Mercadona en Extremadura, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais da rexión. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nunha situación de extraordinaria complexidade como a que estamos vivindo”.

Por outro lado, Carmela de Lope, Xerente da Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, agradece en nome dos 15.000 beneficiarios que atenden mensualmente, a implicación e xenerosidade por parte de Mercadona. “Para a Fundación supón un gran alivio contar coa xenerosidade de Mercadona en todo momento. Con esta última doazón permítenos axudar a paliar as necesidades máis básicas na próxima entrega mensual”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Xunto á doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables, e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Responsables do Banco de Alimentos de Badajoz e de Mercadona durante a doazónResponsables do Banco de Alimentos de Badajoz e de Mercadona durante a doazón.